امروز : چهارشنبه 1 بهمن 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده

تماس با ما

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

تلفن : 42046
 دورنگار (فاکس) : 88948217
 کدپستی  : 1598718311
آدرس اینستاگرام بیمارستان : tums.yas
 ایمیل : yashospital@gmail.com

 سامانه ارتباط مردمی بیمارستان یاس : 50005763914
آدرس پستی : خیابان کریم خان- خیابان نجات الهی شمالی- جنب خیابان سرو

راه های ارتباط الکترونیکی(غیر کاغذی) با مجتمع بیمارستانی یاس

1.سازمان ها و ادارات تابعه ی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:
از طریق انتخاب گزینه وزارت بهداشت(وزارت بهداشت) به عنوان گیرنده ی اصل در اتوماسیون اداری.
2.سازمان ها و ادارات دولتی غیر از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:
از طریق آدرس  پست الکترونیکی ذیل:
h-yas-ece@tums.ac.ir
3.کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی:
الف)از طریق گوشی تلفن همراه هوشمند یا رایانه و با استفاده ار سامانه "میز خدمت" به آدرس ذیل:
Mizekhedmat.tums.ac.ir
ب)از طریق سرویس پست الکترونیک بیمارستان به آدرس ذیل:
h-yas@tums.ac.ir
بیاییم با مصرف کمتر کاغذ و انجام امور بصورت الکترونیک از تردد غیر ضروری در شهر جلوگیری نموده و در مصرف کاغذصرفه جویی کنیم تا درختان کمتری بریده شوند و هوای شهرمان بهتر شود.با انجام امور بصورت الکترونیک پیگیری راحت تری را تجربه کنید و در زمان خود صرفه جویی نمایید.
دانشگاه بدون کاغذ:دانشگاه علوم پزشکی تهران
بیمارستان سبز:مجتمع بیمارستانی یاس