امروز : چهارشنبه 26 دی 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

تماس با ما

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

تلفن : 42046
 دورنگار : 88948217
 کدپستی  : 1598718311
 ایمیل : yashospital@gmail.com
 سامانه ارتباط مردمی بیمارستان یاس : 50005763914
آدرس پستی : خیابان کریم خان- خیابان نجات الهی شمالی- جنب خیابان سرو