امروز : دوشنبه 18 آذر 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده

تماس با ما

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

تلفن : 42046
 دورنگار (فاکس) : 88948217
 کدپستی  : 1598718311
 ایمیل : yashospital@gmail.com
 سامانه ارتباط مردمی بیمارستان یاس : 50005763914
آدرس پستی : خیابان کریم خان- خیابان نجات الهی شمالی- جنب خیابان سرو