معرفی بخش های پاراکلینیکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش پزشکی هسته ای 


رئیس بخش دکتر محمد افتخاری
پزشکان بخش : دکتر محمد افتخاری- دکتر بابک فلاحی
موقعیت مکانی : طبقه دوم 
شماره تماس: 42160211


اطلاعات بیشتر

حذف
ویرایشگر متن
بخش رادیوتراپی  


رئیس بخش : دکتر مهدی عقیلی
پزشکان بخش : دکتر مهدی عقیلی - دکتر مریم مشتاقی- دکتر بیتا کلاغچی
موقعیت مکانی : طبقه منفی یک
شماره تماس : 42160870


اطلاعات بیشتر
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش آنژیوگرافی  رئیس بخش : دکتر رضا قنواتی
پزشکان بخش :
موقعیت مکانی : طبقه دوم
شماره تماس : 42160221


اطلاعات بیشتر
حذف
ویرایشگر متن
بخش تصویربرداری  رئیس بخش : دکتر بهناز مرادی
پزشکان بخش :
موقعیت مکانی : طبقه منفی دو
شماره تماس : 42160849


اطلاعات بیشتر