امروز : چهارشنبه 1 بهمن 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده

بخش های بستری بیمارستان

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
بخش طوبی ( بخش جراحی پلاستیک و زیبایی )


رئیس بخش: دکتر  حمیدرضا فتحی
سرپرستار بخش: فاطمه حسام
موقعیت مکانی : طبقه ششم ( بال شمالی )
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160645
حذف
ویرایشگر متن
بخش نیلوفر ( بخش زنان و زایمان )


رئیس بخش: دکتر زهرا رضایی 
سرپرستار بخش: شهناز روحی 
موقعیت مکانی : طبقه دوم ( بال شمالی )
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160577
حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن


​بخش نرگس ( بخش داخلی، ستون فقرات ، ارتوپدی وجراحی ) سرپرستار بخش: صدیقه صادقی
موقعیت مکانی : طبقه دوم ( بال شمالی )
تعداد تخت : 26
شماره تماس مستقیم : 42160503


حذف
ویرایشگر متن


​بخش یاسمن ( بخش زنان و زایمان )رئیس بخش: دکتر فاطمه رحیمی شعرباف
سرپرستار بخش:
 هاله شاه مرادی
موقعیت مکانی : طبقه سوم ( بال شمالی )
تعداد تخت : 22
شماره تماس مستقیم : 42160402