معرفی آزمایشگاه ها

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آزمایشگاه بالینی  و پاتولوژیرئیس  و مسئول فنی بخش: دکتر نرگس ایزدی مود
موقعیت مکانی : طبقه همکف
شماره تماس : 42160813


اطلاعات بیشتر

حذف
ویرایشگر متن
آزمایشگاه ژنتیکرئیس و مسئول فنی بخش : دکتر رضا شیرکوهی- دکتر مژگان میر آخورلی
موقعیت مکانی : طبقه اول
شماره تماس : 42160168


اطلاعات بیشتر