امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
انتصاب دکتر آرش جعفریه به عنوان رئیس مجتمع بیمارستـانی یاس/ قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر فاطمه داوری
14 2 1399 انتصاب دکتر آرش جعفریه به عنوان رئیس مجتمع بیمارستـانی یاس/ قدردانی رئیس دانشگاه از دکتر فاطمه داوری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متنمتن حکم رئیس دانشگاه به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر آرش جعفریه 
عضو محترم  هیئت علمی  تمام وقت جغرافیایی گروه بیهوشی دانشگاه
با سلام و احترام 
بیمارستان ها از مراکز اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در دانشگاه هستند و ارتقاء آنها علاوه بر افزایش رضایت مندی مراجعین نیازمند، موجب شکوفایی در عرصه آموزش و پژوهش بالینی می شود. 
 نظر به تعهد و توانمندی های ارزشمندتان، جنابعالی را به عنوان رئیس مجتمع بیمارستـانی یاس منصوب می نمایم. در این راستا لازم است نکات زیر مورد توجه و پیگیری قرار گیرند:
1) توجه خاص به ارتقای کرامت نیروی انسانی مرکز و احساس آرامش و امنیت آنها همراه با افزایش بهره وری
2) برنامه ریزی برای یکپارچگی فضاهای موجود مجتمع به گونه ای که امکان بهره وری حداکثری از فضاها فراهم آید. 
3) با توجه به تجمیع دو بیمارستان ( میرزا کوچک خان سابق و محب یاس ) به عنوان مجتمع بیمارستانی و افزایش ظرفیت آن واحد لازم است جنابعالی حداکثر تلاش خود را در راه اندازی و استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان در راستای نیازها و اولویت های دانشگاه انجام دهید.
4) جهت توسعه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اولویت اول استفاده از ظرفیت های داخل دانشگاه می باشد و در مواردی که الزام به واگذاری بوده یا می باشد حداکثر نظارت به این گونه واحد ها ضروری است و واحدهای ستادی دانشگاه همکاری لازم در این موارد خواهند داشت. 
 در پایان تاکید می نمایم در راستای اجرای ماموریت های فوق کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و توسعه دانشگاه حداکثر همراهی و حمایت خود را خواهند نمود.
 دکتر عباسعلی کریمی 
 رئیس دانشگاه 
 
 
متن نامه قدردانی به شرح زیر است: 


سرکار خانم دکتر فاطمه داوری تنها
عضو محترم هیئت علمی  گروه زنان
با سلام و احترام
مسئولیت پذیری و همکاری اعضای هیأت علمی در اداره امور اجرایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بدون تردید یکی از مهمترین عوامل پیشرفت آن در دوره حیات پربرکت دانشگاه بوده است. 
لازم می دانم از تلاش ها و خدمات ارزشمند جنابعالی در طی دوره تصدی مسئولیت ریاست بیمارستان یاس سپاسگزاری نمایم و برایتان از درگاه خداوند متعال سلامتی و سعادت روزافزون مسئلت کنم.    
 دکتر عباسعلی کریمی 
رئیس دانشگاه 


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0