امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
کمیته بازرسان اعتبار بخشی در بیمارستان زنان برگزارشد
8 11 1390 کمیته بازرسان اعتبار بخشی در بیمارستان زنان برگزارشد

جلسه بازرسان اعتبار بخشی با حضور دکتر اکبری رئیس بیمارستان، آقای برکتی مدیر بیمارستان، خانم ابراهیم طاری مترون، آقای عمرانی سرپرست اموراداری، سایر مسئولین واحدها و بازرسین اعتبار بخشی ( دکتر ربیعی، خانم سرداری، خانم ابوالحسنی) امروز 90/11/8 از ساعت 10/30 صبح در کتابخانه برگزارشد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان در این نشست موارد ذیل مورد بحث قرارگرفت:- آموزشهای بالینی، کلینیکی، پاراکلینیکی- داشتن رسالت چشم انداز بیمارستان- برنامه بهبود حاکمیت بالینی- تعیین شاخص برای ارزیابی قسمتهای مختلف- تدوین شرح وظایف شغلی و انتظارات مدیریتی- دارا بودن پرونده بهداشتی کلیه پرسنل- توانمند سازی حرفه ای کارکناندر این جلسه مقررشد که بصورت هفتگی کمیته اعتبار بخشی برگزار شود.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0