امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
کارگاه مرور سیستماتیک در بیمارستان جامع زنان برگزار شد
23 6 1392 کارگاه مرور سیستماتیک در بیمارستان جامع زنان برگزار شد

کارگاه مرور سیستماتیک با حضوراساتید، دستیاران در اسکیل لب برگزار شد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان دراین کارگاه که روز پنجشنبه 21 شهریور برگزارشد معرفی اهداف و روند برگزاری کارگاه، آشنایی با مقالات مروری و مرور نظام بند، منابع جستجو، طراحی سوال ساختارمند و... توسط آقای دکتر آرش جلالی تدریس شد. لازم به توضیح است روز دوم این کارگاه روز پنجشنبه 28 شهریور از ساعت 8 الی 15برگزار خواهد شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0