امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
کارگاه آشنایی طرز کار با اتوماسیون اداری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد
24 5 1392 کارگاه آشنایی طرز کار با اتوماسیون اداری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی طرز کار با اتوماسیون اداری با حضورپرسنل بیمارستان جامع زنان برگزار شد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان دراین کارگاه که طی سه روز متوالی  23،22و 24 مرداد برگزارشد چگونگی انجام کار با اتوماسیون اداری توسط آقای چالیک آموزش داده شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0