امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
پايان فرايند ارزيابي و اعتبار بخشي بيمارستان جامع زنان
15 2 1392 پايان فرايند ارزيابي و اعتبار بخشي بيمارستان جامع زنان

تيم اعزامي ارزيابی از سوی وزارت بهداشت و درمان و معاونت درمان دانشگاه از روز شنبه 14 اردیبهشت لغایت 15 اردیبهشت جهت ارزيابي و اعتبار بخشي به بيمارستان جامع زنان مراجعه كرده و پس از دو روز به كار خود پايان دادند.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان در این بازدید دکتر اکبری رییس بیمارستان ضمن خوشامدگویی با اشاره به اینکه این مرکز اولین بیمارستان تخصصی زنان وزایمان در ایران می باشد وبا توجه به تک تخصصی بودن آن درباره احداث ICU ، توسعه NICU ، بخشها، آزمایشگاه ،درمانگاه ها با تخصصهای متعدد جهت خدمت رسانی به بیماران توضیحاتی را بیان کردند. همچنین آقای برکتی مدیر بیمارستان پس از خیرمقدم به معرفی قسمتهای مختلف بیمارستان پرداختند. سپس کارگروه ارزیابی، از طريق چك ليست ها، تمام واحدهاي اداري و درماني را مورد ارزيابي قرار داده و پس از مشاهده ، مصاحبه و تطبیق با چک لیست ها، نحوه فعاليت اين بيمارستان اعم از فرايندهاي درماني و اداري را مناسب و مثبت ارزيابي كردند.شايان ذكر است رياست، مديريت از فعالیت و پشتکار اعضای هیات علمی و تمامی کارکنان زحمتکش در اجرای مسئولیتهای اموزشی، درمانی، پژوهشی که در جهش و ارتقای بیمارستان گام بلندی برداشته اند تشکر کردند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0