امروز : چهارشنبه 1 بهمن 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
معرفی درمانگاه پزشکان جدید مجتمع بیمارستانی یاس
22 4 1399 معرفی درمانگاه پزشکان جدید مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


        

           

        

       

       نحوه نوبت دهی درمانگاه ها

اینستاگرام بیمارستان : 
https://www.instagram.com/tums.yas


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0