امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
عید سعید فطر بهارجوشش شكوفه هاى تقوا بر شاخسار ایمان مبارك باد
8 6 1390 عید سعید فطر بهارجوشش شكوفه هاى تقوا بر شاخسار ایمان مبارك باد

بیمارستان زنان به مناسبت عیدسعید فطر، این عید بزرگ اسلامی را به عموم مسلمانان جهان بخصوص دانشگاهیان وهمكاران بيمارستان زنان تبریک گفت.ماه خدا به آخر رسیده و عید سعید فطر از راه مى رسد.رمضان، دعوتی است به بازیافتن «خود گمشده»، ندایی است برای توجه به خدای فراموش شده، ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا و پایان این مهمانیِ خدایی، عید فطر است؛ عید توفیق بر طاعت و اطاعت، عید توبه و تهذیب نفس، عید ذکر و یاد محرومان و گرسنگان. فطر، چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد. فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است. پیروزی بر خصم درون، جشنی روحانی دارد به نام عید فطر که میثاق بستن با فطرت را از سوی روزه داران مجاهده گر اعلام می دارد. عید فطر، پاداش افطارهای خالصانه است. فطر، عید خداجویی و خداترسی و خداپرستی است.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0