امروز : پنجشنبه 23 آبان 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

برگزاری مسابقه بمناسبت روزکارگر دربیمارستان زنان
برگزاری مسابقه بمناسبت روزکارگر دربیمارستان زنان 18 اردیبهشت 1389

برگزاری مسابقه بمناسبت روزکارگر دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسات هفتگی CASE REPORT دربیمارستان زنان
برگزاری جلسات هفتگی CASE REPORT دربیمارستان زنان 13 اردیبهشت 1389

برگزاری جلسات هفتگی CASE REPORT دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه اسناد ومدارک پزشکی وتنظیم پرونده دربیمارستان زنان
برگزاری جلسه اسناد ومدارک پزشکی وتنظیم پرونده دربیمارستان زنان 9 اردیبهشت 1389

برگزاری جلسه اسناد ومدارک پزشکی وتنظیم پرونده دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه ارزشیابی درونی ومدیریت کیفی در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری جلسه ارزشیابی درونی ومدیریت کیفی در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 6 اردیبهشت 1389

برگزاری جلسه ارزشیابی درونی ومدیریت کیفی در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
گرامیداشت خجسته زاد روز بزرگ بانوی پرستارعالم حضرت زینب کبری (س) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
گرامیداشت خجسته زاد روز بزرگ بانوی پرستارعالم حضرت زینب کبری (س) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 1 اردیبهشت 1389

گرامیداشت خجسته زاد روز بزرگ بانوی پرستارعالم حضرت زینب کبری (س) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
اجرای طرح تکریم ارباب رجوع دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
اجرای طرح تکریم ارباب رجوع دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 1 اردیبهشت 1389

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری ژورنال کلاب هفتگی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری ژورنال کلاب هفتگی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 30 فروردین 1389

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه کمیته فرهنگی واخلاق وموازین اسلامی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)
برگزاری جلسه کمیته فرهنگی واخلاق وموازین اسلامی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان) 28 فروردین 1389

برگزاری جلسه کمیته فرهنگی واخلاق وموازین اسلامی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای آموزشی اخلاق دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاسهای آموزشی اخلاق دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 24 فروردین 1389

برگزاری کلاسهای آموزشی اخلاق دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
تقدیر مدیر روابط عمومی دانشگاه ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) جهت کسب رتبه معرفی فعالیتهای درمانی
تقدیر مدیر روابط عمومی دانشگاه ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) جهت کسب رتبه معرفی فعالیتهای درمانی 17 فروردین 1389

تقدیر مدیر روابط عمومی دانشگاه ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) جهت کسب رتبه معرفی فعالیتهای درمانی

مطالب بیشتر
گزارش عملکرد سال 1388وبرنامه عملیاتی سال1389 بیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)
گزارش عملکرد سال 1388وبرنامه عملیاتی سال1389 بیمارستان زنان(میرزاکوچک خان) 16 فروردین 1389

گزارش عملکرد سال 1388وبرنامه عملیاتی سال1389 بیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه هیات امناء دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان)
برگزاری جلسه هیات امناء دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان) 27 اسفند 1388

برگزاری جلسه هیات امناء دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
تبریک رییس ومدیر بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) به مناسبت سال نو
تبریک رییس ومدیر بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) به مناسبت سال نو 27 اسفند 1388

تبریک رییس ومدیر بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) به مناسبت سال نو

مطالب بیشتر
اعلام نتایج یک پژوهش درزمینه بررسی اثرمژسترول استات دردرمان آدنوکارسینوم خوب تمایز یافته اندومتر مرحلهIA دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
اعلام نتایج یک پژوهش درزمینه بررسی اثرمژسترول استات دردرمان آدنوکارسینوم خوب تمایز یافته اندومتر مرحلهIA دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 26 اسفند 1388

اعلام نتایج یک پژوهش درزمینه بررسی اثرمژسترول استات دردرمان آدنوکارسینوم خوب تمایز یافته اندومتر مرحلهIA دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
اعلام نتایج یک پژوهش درزمینه ارتباط تاریخچه باروری خانمها بابیماری عروق کرونر دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
اعلام نتایج یک پژوهش درزمینه ارتباط تاریخچه باروری خانمها بابیماری عروق کرونر دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 23 اسفند 1388

اعلام نتایج یک پژوهش درزمینه ارتباط تاریخچه باروری خانمها بابیماری عروق کرونر دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری همایش یک روزه نمایندگان بهداشت جنوب دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری همایش یک روزه نمایندگان بهداشت جنوب دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 23 اسفند 1388

برگزاری همایش یک روزه نمایندگان بهداشت جنوب دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری جشن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) وامام جعفرصادق (ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری جشن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) وامام جعفرصادق (ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 16 اسفند 1388

برگزاری جشن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) وامام جعفرصادق (ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
جلب توجه وجود آنوماليهاي جنين درنمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران
جلب توجه وجود آنوماليهاي جنين درنمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران 12 اسفند 1388

جلب توجه وجود آنوماليهاي جنين درنمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران

مطالب بیشتر
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ازغرفه بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ازغرفه بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 10 اسفند 1388

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ازغرفه بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
معاون آموزشی بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.
معاون آموزشی بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد. 10 اسفند 1388

معاون آموزشی بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.

مطالب بیشتر
بازدید رئیس بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران
بازدید رئیس بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران 9 اسفند 1388

بازدید رئیس بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
بازدید خانم دکتر نیری رئیس دانشکده پزشکی از غرفه بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان)
بازدید خانم دکتر نیری رئیس دانشکده پزشکی از غرفه بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان) 9 اسفند 1388

بازدید خانم دکتر نیری رئیس دانشکده پزشکی از غرفه بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان)

مطالب بیشتر
برپايي غرفه بيمارستان  زنان (ميرزاكوچك خان) در اولين روز نمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران
برپايي غرفه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) در اولين روز نمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران 8 اسفند 1388

برپايي غرفه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) در اولين روز نمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران

مطالب بیشتر
بازنشستگی 4 نفرازهمکاران دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
بازنشستگی 4 نفرازهمکاران دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 2 اسفند 1388

بازنشستگی 4 نفرازهمکاران دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری مسابقه دارت به مناسبت یوم الله فجردربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری مسابقه دارت به مناسبت یوم الله فجردربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 20 بهمن 1388

برگزاری مسابقه دارت به مناسبت یوم الله فجردربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مقاومت به انسولین دربیماران PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)
اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مقاومت به انسولین دربیماران PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) 20 بهمن 1388

اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مقاومت به انسولین دربیماران PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)

مطالب بیشتر
سلام برحسین وتسلیت به مناسبت اربعین سالارشهیدان
سلام برحسین وتسلیت به مناسبت اربعین سالارشهیدان 15 بهمن 1388

سلام برحسین وتسلیت به مناسبت اربعین سالارشهیدان

مطالب بیشتر
برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، غذا، دارو وتجهیزات دربیمارستان زنان( میرزاکوچک خان)
برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، غذا، دارو وتجهیزات دربیمارستان زنان( میرزاکوچک خان) 15 بهمن 1388

برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، غذا، دارو وتجهیزات دربیمارستان زنان( میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
کارگاه یک روزه آموزش هیدورسونوگرافی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارخواهدشد.
کارگاه یک روزه آموزش هیدورسونوگرافی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارخواهدشد. 14 بهمن 1388

کارگاه یک روزه آموزش هیدورسونوگرافی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارخواهدشد.

مطالب بیشتر
داروخانه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی زنان شبانه روزی گردید.
داروخانه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی زنان شبانه روزی گردید. 21 دی 1388

داروخانه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی زنان شبانه روزی گردید.

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه مسئولین شبکه های بهداشت دربیمارستان زنان
برگزاری جلسه مسئولین شبکه های بهداشت دربیمارستان زنان 12 دی 1388

برگزاری جلسه مسئولین شبکه های بهداشت دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری کلاس TQM دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاس TQM دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 18 آذر 1388

برگزاری کلاس TQM دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
شروع احداث بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان)
شروع احداث بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان) 14 آذر 1388

شروع احداث بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
سمیناریک روزه آنفلوآنزای نوع A  دربیمارستان زنان میرزاکوچک خان
سمیناریک روزه آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان زنان میرزاکوچک خان 10 آذر 1388

سمیناریک روزه آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان زنان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان زنان( ميرزاكوچك خان)برگزارخواهدشد.
امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان زنان( ميرزاكوچك خان)برگزارخواهدشد. 10 آذر 1388

امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان زنان( ميرزاكوچك خان)برگزارخواهدشد.

مطالب بیشتر
برگزاری کلاس آموزش اسکی جهت دستیاران زنان دانشگاه در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاس آموزش اسکی جهت دستیاران زنان دانشگاه در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 10 آذر 1388

برگزاری کلاس آموزش اسکی جهت دستیاران زنان دانشگاه در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 9 آذر 1388

برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری جشن اعیادی ذی الحجه دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری جشن اعیادی ذی الحجه دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 9 آذر 1388

برگزاری جشن اعیادی ذی الحجه دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
کنفرانس بازآموزی دوماهیانه انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.
کنفرانس بازآموزی دوماهیانه انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد. 4 آذر 1388

کنفرانس بازآموزی دوماهیانه انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.

مطالب بیشتر
ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان )از سوي معاونت سلامت
ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان )از سوي معاونت سلامت 26 آبان 1388

ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان )از سوي معاونت سلامت

مطالب بیشتر
بازدید دکترابوالحسنی معاون سلامت ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
بازدید دکترابوالحسنی معاون سلامت ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 19 آبان 1388

بازدید دکترابوالحسنی معاون سلامت ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس بیماری آنفلوآنزا نوع A دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کنفرانس بیماری آنفلوآنزا نوع A دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 18 آبان 1388

برگزاری کنفرانس بیماری آنفلوآنزا نوع A دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
انجام ورزش صبحگاهی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)
انجام ورزش صبحگاهی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان) 18 آبان 1388

انجام ورزش صبحگاهی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
دعوت به همکاری دربيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)
دعوت به همکاری دربيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) 11 آبان 1388

دعوت به همکاری دربيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)

مطالب بیشتر
موفقیت دستیاران بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) درآزمون ارتقاء
موفقیت دستیاران بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) درآزمون ارتقاء 10 آبان 1388

موفقیت دستیاران بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) درآزمون ارتقاء

مطالب بیشتر
کارگاه آموزشی تفسیرمانیتورینگ ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.
کارگاه آموزشی تفسیرمانیتورینگ ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد. 9 آبان 1388

کارگاه آموزشی تفسیرمانیتورینگ ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.

مطالب بیشتر
نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان زنان تغییر یافت.
نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان زنان تغییر یافت. 9 آبان 1388

نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان زنان تغییر یافت.

مطالب بیشتر
برگزاری مراسم ولادت حضرت امام رضا(ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری مراسم ولادت حضرت امام رضا(ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 9 آبان 1388

برگزاری مراسم ولادت حضرت امام رضا(ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری اولین کارگاه پایه (Basic  ) تفسیرمانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری اولین کارگاه پایه (Basic ) تفسیرمانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 21 مهر 1388

برگزاری اولین کارگاه پایه (Basic ) تفسیرمانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
بخش VIPبیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد.
بخش VIPبیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد. 18 مهر 1388

بخش VIPبیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد.

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه