امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تسلیت باد
13 3 1392 سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تسلیت باد

بیمارستان جامع زنان، سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، تاریخی ترین روز 14 خرداد، تاریخی ترین روزملت ایران را به همه خصوصا" دانشگاهیان تسلیت گفت. حقیقت همیشه زندهرحلت حضرت امام خمینی(ره)، نیز همچون حیاتش منشأ بیداری و نهضتی دوباره شد و راه و یادش جاودانه گردید. چرا که او حقیقت بود و حقیقت همیشه زنده است و فناناپذیر. او جلوه ای از جلوه های کوثر بود و کوثرِ ولایت همواره در زمین و زمان جاری است. حکایت آن عبدصالح خدا و امام دلیر مردان و سبزقامتان تاریخ اسلام همچنان باقی است؛ زیرا حیات این ملت به اعتبار نَفَس قدسی او امکان تجلی و بقا یافت.گر کسی هست که فریاد کند بودن را      همه از همت آن رند خداجو باشد برگرفته از پایگاه حوزه


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0