امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
بازدید مدیریتی ایمنی از درمانگاه های فوق تخصصی و بخش شیمی درمانی مجتمع بیمارستانی یاس
25 9 1398 بازدید مدیریتی ایمنی از درمانگاه های فوق تخصصی و بخش شیمی درمانی مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس روز دوشنبه 25 آذر ماه 98 بازدید مدیریتی ایمنی از  درمانگاه های فوق تخصصی و بخش آنکولوژی (شیمی درمانی) با حضور دکتر فاطمه داوری رئیس مجتمع، یوسف مسعودیان مدیر مجتمع، دکتر الهام شیرعلی معاون درمان، مترون و سایر مسئولان انجام شد.
در این بازدید استانداردهای ایمنی بیمار، وضعیت ارائه خدمات به مراجعین در حوزه های سرپایی و ویزیت به موقع بیماران، نحوه انجام مشاوره های بیماران سرپایی، فرآیند پذیرش و فراخوان بیماران به درمانگاه ها و نحوه ارائه خدمات درمانی و مراقبت به بیماران بستری بخش شیمی درمانی  بررسی و با ارائه کنندگان خدمت مذاکرات لازم انجام  و پیشنهادهای کارکنان مورد بحث قرار گرفت.
در پایان از زحمات پزشکان و کارکنان قدردانی شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0