امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
دومین جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان زنان برگزار شد
27 9 1390 دومین جلسه تدوین برنامه استراژیک در بیمارستان زنان برگزار شد

دومین جلسه تدوین برنامه استراژیک با حضور آقای برکتی مدیر بیمارستان و کلیه مسئولین واحدهای بیمارستان امروز 90/9/27 از ساعت 9:30 الی 11 در Skill Lab بیمارستان زنان برگزار شد. بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان در این جلسه آقای دکتر احمدی مشاور تدوین برنامه استراتژیک در ادامه موضوع جلسه قبل در خصوص بررسی پاسخ به نیازها ، شناخت خواسته ها و نیازها ، انتظار مشتریان بیمارستان ، گروه های اصلی خدمات ، مبانی تشخیص ، تحلیل و آنالیز نیازها و نمودار ساختاری ذینفعان به بحث پرداخت. همچنین فرم شناسایی گروه های هدف و گروه های ذینفعان توسط حاضرین تکمیل شد. موضوع جلسه بعدی با عنوان عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدید ها ) و عوامل درونی ( قوت ها و ضعف ها ) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0