امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری کمیته بیمه و درآمد مجتمع بیمارستانی یاس
9 9 1398 برگزاری کمیته بیمه و درآمد مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متنبه گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس کمیته بیمه و درآمد سه شنبه 9 آذر ماه با حضور مدیر مجتمع یوسف مسعودیان ، مترون ، رئیس امور مالی و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات تشکیل و مواردی نظیر بررسی تحلیلی وضعیت کسورات بیمارستان و برنامه ریزی جهت کاهش آن ، مستند سازی صحیح پرونده های بیماران مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان های ناظر و برنامه ریزی در زمینه تحلیل کمی و کیفی پرونده ها ، بررسی عوامل علل تأخیر در ترخیص بیماران از بخش  از زمان ثبت دستور پزشک تا خروج بیماران بخش و ارتقای رضایتمندی بیماران و همراهان ، تدوین راهنمای نحوه ثبت صحیح خدمات ارائه شده در سیستم HIS و ارائه آموزش های لازم به کاربران و صاحبان فرآیند، بررسی وضعیت ترخیص در روزهای تعطیل  و برنامه ریزی در جهت ثبت خدمات در HIS و تأییدیه های لازم توسط واحدهای پاراکلینیکی و حضور کارشناس بیمه در زمینه تأیید به موقع پرونده ها و ترخیص به موقع بیمار از بخش ، اطلاع رسانی صحیح به مراجعین در زمینه های بیمه های طرف قرارداد و تعرفه ها مطابق استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت مطرح شد و مصوبات مربوطه صادر گردید.منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0