امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
چهارمین جلسه مدیریتی بررسی عملکرد بخش nicu و نوزادان مجتمع بیمارستانی یاس
10 10 1398 چهارمین جلسه مدیریتی بررسی عملکرد بخش nicu و نوزادان مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متنبه گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس روز سه شنبه 10 دی ماه 98 چهارمین جلسه مدیریتی بررسی عملکرد بخش nicu و نوزادان در راستای تحلیل هزینه منفعت و برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود بخش و بهبود مستمر عملکرد بخش برگزار و مواردی شامل تعداد تخت فعال ، درصد اشتغال تخت، تعداد نیروهای انسانی پزشک و پرستار و نیروهای غیر حرفه ای ، نحوه انتقال بیماران از اورژانس به بخش nicu ،مشاوره های بیماران ، محاسبه قیمت تمام شده خدمات بر اساس تحلیل هزینه ها  و درآمدها ، برنامه ریزی دقیق بر مبنای تفاهم نامه بودجه  ، تصمیم گیری در خصوص افزایش تعداد تخت های فعال بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده خدمات مطرح و گفتگو شد .


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0