امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری جلسه تغذیه مجتمع بیمارستانی یاس با حضور مدیر مجتمع
3 10 1398 برگزاری جلسه تغذیه مجتمع بیمارستانی یاس با حضور مدیر مجتمع

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس، جلسه کمیته تغذیه یکشنبه 1 دی ماه 98 با حضور یوسف مسعودیان مدیر مجتمع، رئیس امور مالی، رئیس امور اداری، سوپروایزرها، مسئول امور قراردادها، مسئول تغذیه و سایر اعضا برگزار شد.
در این جلسه با توجه به برون سپاری خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع، عملکرد این واحد برون سپاری مطابق قرارداد و چک لیست های تحلیلی نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و نظرات کلیه اعضای جلسه در زمینه ارتقای مستمر عملکرد و همچنین انجام مراحل برگزاری مناقصه طبق ضوابط ابلاغی دانشگاه قبل از پایان سال جاری بحث وگفتگو شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0