امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
بازدید مدیریتی از درمانگاه های فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی یاس
9 10 1398 بازدید مدیریتی از درمانگاه های فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس، روز دوشنبه 9 دی 98 بازدید مدیریتی ایمنی از درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی صورت گرفت.
در این بازدید فرآیند پذیرش و فراخوان مراجعین به درمانگاه ها، وضعیت ارائه خدمات به مراجعین و ویزیت بیماران، بررسی وضعیت نوبت دهی درمانگاه ها و برنامه ریزی در جهت ارتقای مستمر نحوه رزرو نوبت به صورت غیرحضوری تلفن گویای 02125015175 و سیستم اینترنتی در جهت سهولت دسترسی مراجعین و ارتقای رضایتمندی و رعایت حقوق گیرندگان خدمت مورد بررسی قرار گرفت.
همچنين از اجرایی کردن فرآیند نوبت دهی غیرحضوری براي درمانگاه های آنکولوژی، زنان/ کولپوسکپی و قلب و عروق و پایش این فرآیند، افزایش 15 درصدی تعداد ویزیت  درمانگاهها به علت افزایش حجم مراجعین، متوسط زمان پذیرش بیمار تا ویزیت توسط پزشک، بررسی وضعیت انجام مشاوره های بیهوشی، نیازسنجی ابزار و تجهیزات پزشکی مورد نیاز درمانگاههای مختلف با توجه به افزایش تعداد مراجعین، راه اندازی سیستم پذیرش و پرداخت الکترونیکی در درمانگاهها براي بیمارانی که نیاز به دریافت چند خدمت سرپایی دارند و ارتقای رضایتمندی مراجعین در این زمینه، بررسی وضعیت کسورات نسخ سرپایی و ارائه آموزش های لازم، وضعیت فضاهای فیزیکی واتاق های معاینه، ساماندهی نحوه فراخوانی مراجعین از سالن انتظار، مستقر نمودن اطلاعات و انتظامات درقسمت درب ورودی درمانگاه ها و راهنمایی صحیح مراجعین با ارائه برگه راهنمای نوبت دهی و ارائه آموزشهای لازم بازديد شد.

منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0