امروز : یکشنبه 19 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی یاس
3 10 1398 برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی یاس

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن


به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی یاس، در جلسه یکشنبه اول دی 98 گزارشی از عملکرد واحد پذیرش مدارک پزشکی فناوری اطلاعات، بیمه و درامد ارائه شد و حاضرین نظارت و پیشنهادهاي خود پیرامون موضوعات مطرح شده بیان کردند.
همچنین در خصوص راه اندازی کامل سیستم نوبت دهی درمانگاه ها به صورت غیر حضوری از طریق سامانه پذیرش 24 در جهت دسترسی بهتر مراجعین به روز نوبت، تعریف درمانگاه های کولپوسکوپی، قلب و عروق، اورولوژی، جراحی پلاستیک و ترمیمی، هماتولوژی آنکولوژی - شیمی درمانی در سامانه پذیرش 24 به صورت تلفنی گویا و اینترنتی، نظارت بر عملکرد واحدهای برون سپاری در زمینه ثبت دقیق اطلاعات درHIS  و استانداردسازی پرونده ها و بایگانی مطابق استانداردهای اعتباربخشی و تشکیل جلسات آموزشی مشترک با واحدهای مذکور، احراز هویت بیماران مطابق آخرین استانداردهای ابلاغی وت شکیل تیم تخصصی براي نظارت بر اجرای صحیص فرایند احراز هویت بیماران به صورت مستمر، ثبت دقیق اطلاعات هویتی و بیمه ای مدد جویان در هنگام مراجعه به پذیرش، آموزش منشی درمانگاه ها در زمینه جمع آوری منظم نسخه های سرپایی و تطابق بیماران پذیرش شده در HIS  با تعداد نسخ ویزیت درجهت کاهش کسورات بیمارستانی، برنامه ریزی در زمینه کاهش زمان انتظار مراجعین از زمان رزرو نوبت تا فرایند پذیرش، فراخوان و ویزیت در درمانگاه ها، اطلاع رسانی صحیح به مراجعین در زمینه نحوه رزرو نوبت درمانگاه ها، ارزیابی کمی وکیفی پرونده های بیماران توسط تیم تخصصی و ارائه گزارش تحلیلی در کمیته های آتی در جهت مستند سازی صحیح پرونده ها مطابق استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم صحبت شد.
در اين جلسه در زمینه حقوق گیرندگان خدمت و دسترسی بهتر مراجعین براي دریافت خدمات تخصصی وفوق تخصصی این مجتمع تبادل نظر شد که با توجه به راه اندازی سامانه پذیرش 24 امکان رزرو نوبت درمانگاهها به صورت تلفن گویا 02125015175 و اینترنتی  nobat.tums.ac.irمیسر است و در این زمینه نیز مقرر شد اطلاع رسانی های لازم صورت گیرد.
در پایان از زحمات مسئولان و کارکنان در زمینه اجرای استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات تشکر و قدردانی شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0