امروز : چهارشنبه 1 بهمن 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری اولین و دومین کارگاه وبینار حمایت های پایه و پیشرفته نوزادان
15 7 1399 برگزاری اولین و دومین کارگاه وبینار حمایت های پایه و پیشرفته نوزادان

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی یاس در تاریخ های 14 و 15 مهر ماه 99 این وبینار در بخش مراقبت های ویژه نوزدان و سایر بخش های نوزدان توسط سوپروایزر آموزشی مجتمع با سخنرانی دکتر محمدرضا زرکش رئیس بخش مراقبت های ویژه نوزدان و همچنین سمانه صفت بقا پرستارکارشناس ارشد این بخش برگزار شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0