امروز : یکشنبه 22 تیر 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
جلسه حاکمیت بالینی در دفتر مدیریت بیمارستان زنان برگزار شد.
10 8 1390 جلسه حاکمیت بالینی در دفتر مدیریت بیمارستان زنان برگزار شد.

جلسه حاکمیت بالینی با حضور آقای برکتی مدیریت بیمارستان ، خانم دکتر نائب زاده ، خانم ابراهیم طاری مدیره پرستاری ، آقای عمرانی رئیس امور اداری ، خانم گلی سوپروایزر آموزشی ، خانم تیموری رئیس مددکاری ، خانم افتخاری رئیس مدارک پزشکی و خانم آندونیان مسئول درآمد از ساعت 9 تا 10 در دفتر مدیریت برگزار شد.بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان در این جلسه خانم گلی در خصوص ایمنی بیمار ، توضیحات اولیه مربوط به چک لیست مخصوص ایمنی بیمار و اهمیت ایمنی بیمار از نظر کنترل کیفیت بیمارستانی به سخنرانی پرداخت.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0