امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
تسلیت بيمارستان زنان به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع)
27 5 1390 تسلیت بيمارستان زنان به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع)

آقای برکتی مدیر بیمارستان زنان ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) را به كليه همكاران بيمارستان و دانشگاه تسليت گفت.امير المومنين (ع) قيام می کند تا مثل هر شب اذان بگويد و نماز بگذارد حتی آويز درب خانه نيز دانسته است که اين رفتن، بازگشتی نخواهد داشت. امام علی(ع) مانند هميشه استوار و مصمم در راه خدا قدم بر می دارد. اين حيدر کرار است که در نهايت خشوع برای خدا روی بسوی مسجد کوفه نهاده است. علی(ع) تشنه شهادت است ، لقاء الی الله را سخت در آغوش گرفته ، همچون رسم ديرين ، خفتگان را برای نماز با مهر و عطوفتی بی نظير بيدار می سازد. اما خفته ای هست که دست مهربان علی(ع) نيز نتوانست او را از خواب ذلت و زبونی بيدار کند. اگر چه به ظاهر بيدار شد تا نيت پليدش را به انجام رساند ، ملائک بوی عطر علی(ع) را در عرش خدا استشمام می کنند. فرشتگان مقرب فوج فوج آماده گرامی داشت ميهمانی عزيز هستند. ابن ملجم توان نداشت و او هم اگر ياعلی (ع) نمی گفت زبانه شمشير با نيت شومش همراهی نمی کرد. آه از آن لحظه که کبوتر عاشق قفس ها را می شکند و رو به سوی آسمان ها می گذارد. آری آن هنگام که شمشير خصم بر سر شير خدا نشست در محراب مسجد کوفه فرياد زد: «فزت و رب الکعبه» و آری به خدای کعبه امير مومنان رستگار شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0