امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
تسلیت بیمارستان جامع زنان بمناسبت شهادت امام محمد باقر(ع)
20 7 1392 تسلیت بیمارستان جامع زنان بمناسبت شهادت امام محمد باقر(ع)

 بيمارستان جامع زنان، شهادت امام محمد باقر (ع) را به تمامی همكاران بيمارستان و دانشگاه تسلیت گفت.ای دومین محمد و ای پنچمین امام                          از خلق و از خدای تعالی تو را سلام چشم و چراغ فاطمه، خورشید هفت نور                    روح و روان احمد و فرزند چار امام آن هفت نور روشنی چشم هفت آفتاب                    آن چار امام خود پدر این چهار امام وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار                            نام تو را نبرده نبی جز به احترام هم ساکنان عرش به پایت نهاده رخ                         هم طایران سدره به دستت همیشه رام حکم خدا به همت تو گشته پایدار                           دین نبی به دانش تو مانده مستدام با آنهمه جلال و مقامی که داشتی                         دیدی ستم ز خصم ستمگر علی الدوام گه دید چشم پاک تو بیداد از یزید                            گاهی شنید گوش تو دشنام از هشام گریند در عزای تو پیوسته مرد و زن                          سوزند از برای تو هر روز خاص و عام گاهی به دشت کرب و بلا بوده ای اسیر                  گاهی به کوفه بر تو شد ظلم، گه به شام خوانند سوی بزم یزیدت، بدان جلال                        بردند در خرابه شامت بدان مقامگر کف زدندن اهل ستم پیش رویتان                       گر سنگ ریختند بر سرهایتان زبام راحت شدی ز جور و جفای هشام دون                   آندم که گشت عمر تو را از زهر کین تمام داریم حاجتی که ز لطف و عنایتی                          بر قبر بی چراغ تو گئیم یک سلام «میثم» هماره وصف شما خاندان کند                    ای مدحتان بر اهل سخن خوشترین کلام


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0