امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
تسلیت بیمارستان جامع زنان بمناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی (ع)
14 7 1392 تسلیت بیمارستان جامع زنان بمناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی (ع)

بیمارستان جامع زنان شهادت امام محمد تقی جواد الائمه (ع) را به كليه همكاران بيمارستان و دانشگاه تسلیت گفت. وادى غم»سلام ما به رخ انور امام جواددرود ما، به تن اطهر امام جوادغريب بود و غريبانه جان سپرد و نبودكسى به وادى غم، ياور امام جوادز آتش ستم خصم، آب شد تن او به خاك حجره بود، بستر امام جوادكسى نبود، به بالين آن امام همام به غير همسر بد اختر امام جوادچه ظلم‏ها كه به حقش، نكرد ام الفضل نگر، به دشمنى همسر امام جوادبه خشكى لب لعلش، نريخت آب كسى به غير ديده ‏ى او خون ‏تر امام جوادبه روى خاك، چو پروانه شد فدا و دريغ چو شمع آب شده، پيكر امام جوادفغان كه آتش زهر ستم، به فصل شباب شرر فكند، ز پا تا سر امام جواد   


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0