امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
تبريك بيمارستان جامع زنان به مناسبت روز كارمند
4 6 1392 تبريك بيمارستان جامع زنان به مناسبت روز كارمند

بيمارستان جامع زنان، روزكارمند را به همه تلاشگران عرصه خدمت به مردم بخصوص دانشگاهيان و همكاران بيمارستان جامع زنان تبريك گفت. جايگاه كارمند در اسلامدر اسلام، منزلت اجتماعي به عنوان موهبت و امانت الهي در اختيار كارمندان قرار مي گيرد تا براي رفع محروميت ها و گرفتاري ها از امور جامعه به كار گرفته شود. ازاين رو، امام علي عليه السلام به يكي از كارگزاران خود چنين مي گويد: «كاري كه به عهده توست، طعمه نيست، امانتي است كه بر گردنت نهاده اند.» بنابراين، اگر كارمندان و كارگزاران نظام اسلامي با انگيزه هاي الهي، امانت داري و خدمت رساني به مردم در جايگاه خود قرار گرفته اند، بايد شكرگزار پروردگار بزرگ باشند؛ زيرا در جايگاهي هستند كه مي توانند خاطري را شاد كنند، غمي را بزدايند، بي پناهي را پناه دهند و مظلومي را ياور باشند و به اين ترتيب، زمينه رشد و تعالي خود را فراهم سازند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0