امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری کارگاه دو روزه (داوری و نقد مقاله) در بیمارستان جامع زنان
18 6 1392 برگزاری کارگاه دو روزه (داوری و نقد مقاله) در بیمارستان جامع زنان

کارگاه داوری و نقد مقاله از سری کارگاه های مرکز توسعه پژوهش بیمارستان جامع زنان با هماهنگی اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه طی دو روز برگزار شد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان دراین کارگاه که روز یکشنبه 17و دوشنبه 18شهریور با حضور اساتید  برگزارشد، اهمیت نقد و داوری مقاله، بررسی روشهای آماری در مقاله، بررسی مطالعات کارآزمایی بالینی، بررسی تستهای تشخیصی و... توسط دکتر خلیلی و دکتر قالیچی تدریس شد و با انجام کار گروهی پایان یافت.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0