امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاري دهمين كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي وپاتولوژي سرويكس دربيمارستان جامع زنان
9 3 1392 برگزاري دهمين كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي وپاتولوژي سرويكس دربيمارستان جامع زنان

دهمين كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي وپاتولوژي سرويكس توسط انجمن كولپوسكوپي وپاتولوژي سرویکس ايران با حضور اساتيد زنان، پاتولوژيستها، دستياران زنان ازساعت 8الي16درسالن آمفي تاتربيمارستان درتاريخ 9/3/92 برگزارشد. بنا به گزارش روابط عمومي بيمارستان زنان دراين كارگاه خانم دکترايزدي، خانم دكتريارندي، خانم دکتر امینی مقدم وخانم دكتروحیدی به سخنراني پرداختند.برنامه كارگاه به قرارذيل انجام پذيرفت.    Session 1General Principles (8-10 - Welcome - Epidemiology Cervical Cancer- Principle and Technique of Colposcopy (Normal and Abnormal Tzone…)         -The Bethesda System, ASC        Cytology, Histology, Management,  - Questions and Answers.        Session 2-Introduction to Colposcopy (10/30-12/30  - The Bethesda System, LSIL-HSIL    Cytology, Histology, Management,  - Case studies.       - Questions and Answers     Session 3- (14-16  -Practical Colposcopy


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0