امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری جلسه خیرین در بیمارستان جامع زنان
21 2 1392 برگزاری جلسه خیرین در بیمارستان جامع زنان

جلسه خیرین با حضور آقای برکتی مدیربیمارستان، آقای عمرانی رییس امور اداری، آقای داوودی مسئول خدمات، آقای کرمی مهندس تاسیسات، خیرین ( آقای ترقی جاه، آقای مغربی، آقای بی آزار) در دفتر مدیریت بیمارستان برگزارشد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان در این نشست در خصوص اقدامات انجام شده برنامه استراتژیک،طرحهای عمرانی، توسعه فضای فیزیکی و... گفتگو شد. 


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0