امروز : سه شنبه 23 مهر 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاري اولين کمیته حاکمیتی و اعتباربخشی در بيمارستان جامع زنان محب ياس
29 11 1393 برگزاري اولين کمیته حاکمیتی و اعتباربخشی در بيمارستان جامع زنان محب ياس

جلسه حاكميتي و اعتباربخشی با محوريت بررسي وظايف تيم حاكميتي و روند استقرار اعتباربخشي در بيمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بيمارستان جامع زنان محب ياس  جلسه حاكميتي با محوريت بررسي وظايف تيم حاكميتي و روند استقرار اعتباربخشي با حضور دكتر اعتماديان رييس هيات مديره، دكتر عاشق مديرعامل، آقاي خسروي مدير اجرايي، معاونان، مديران و مسوولين ساير واحدها در بيمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد و موضوعات ذيل موردبررسي قرار گرفت:- ارائه گانت چارت در خصوص اعتباربخشي بيمارستان - ايجاد كارگروه‌هايي با تمركز بر سنجه‌هاي اعتباربخشي شامل 12 محور- تعيين اعضاي هر كارگروه با هماهنگي - ابلاغ شرح وظايف هر كارگروهآموزش و تدوين برنامه استراتژيك بيمارستان و كارگروه‌هاي اعتباربخشي در دستور جلسه آينده قرار گرفت.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0