امروز : یکشنبه 22 تیر 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری اولین جلسه تعاونی مسکن در بیمارستان زنان
20 7 1390 برگزاری اولین جلسه تعاونی مسکن در بیمارستان زنان

اولین جلسه تعاونی با هماهنگی خانم دکتر اکبری رئیس بیمارستان و آقای برکتی مدیر بیمارستان با حضور مدیر بیمارستان و سایر اعضای جلسه در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان با رأی اعضاء شرکت کننده و تأیید دکتر اکبری ، آقای برکتی ، آقای دکتر مصطفوی و خانم ابراهیم طاری به عنوان اعضاء هیئت موسس تعاونی مسکن انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید با هماهنگی مدیریت بیمارستان و مترون بیمارستان فرم نظر سنجی بین پرسنل هیئت علمی ، پرستاری ، کارمندی و کارگران توزیع و در آن از میزان علاقه به شرکت تعاونی مسکن و میزان توان مالی کسب اطلاع شود.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0