امروز : یکشنبه 30 شهریور 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
برگزاری انتخابات هیات مدیره و کنفرانس بازآموزی انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان جامع زنان
16 8 1392 برگزاری انتخابات هیات مدیره و کنفرانس بازآموزی انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان جامع زنان

انتخابات هیات مدیره و کنفرانس بازآموزی انجمن علمی کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس با حضور نماینده وزارت بهداشت و درمان در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.بنابه گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان این کنفرانس باحضور متخصصین زنان، پاتولوژی، پزشکان عمومی وپرسنل مامائی درتاریخ 92/8/15ازساعت 11تا 14/30در سالن آمفی تاتر بیمارستان جامع زنان برگزار شد، سخنرانان این بازآموزی دکتر ایزدی ودکتر یارندی درخصوص 1- آندومتریوز آتیپیک 2- چگونگی برخورد با پاپ اسمیر غددی آتیپیک به سخنرانی پرداختند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0