امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
بازنشستگی 5 نفر از همکاران بیمارستان زنان
5 5 1390 بازنشستگی 5 نفر از همکاران بیمارستان زنان

5نفر از همکاران بیمارستان زنان به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان خانم ها شهربانو مهدی نیا رودسری ( سرپرستار بخش زایمان ) ،ام لیلی باقری ( سوپروایزر بالینی ) ، نسرین لاجوردی ( پرستار) ، حوا امیر اصلانی ( پرستار ) و رقیه انتظاری (کمک بهیار) پس از سی سال خدمت صادقانه بازنشسته شدند.ضمن تبریک به این عزیزان از خداوند منان خواستار موفقیت روز افزون ایشان می باشیم.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0