امروز : سه شنبه 23 مهر 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده
بازدید رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت و مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه از بیمارستان زنان تهران
2 8 1397 بازدید رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت و مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه از بیمارستان زنان تهران

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

بازدید رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت و مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه از بیمارستان زنان تهران
نشستی با حضور علیاری مدیر بیمارستان ، دکتر رضائی رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت و مهندس ارسیلو مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه در خصوص تجهیز و بررسی کمبودهای تجهیزات پزشکی بیمارستان زنان تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان یاس روز چهارشنبه 2 آبان ماه نشستی با حضور علیاری مدیر بیمارستان، دکتر رضائی رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت و مهندس ارسیلو مدیر نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه در خصوص تجهیز و بررسی کمبودهای تجهیزات پزشکی بیمارستان زنان تهران برگزار شد. 
در این راستا مقرر شد تجهیزات مورد نیاز مجدداً مورد بازبینی و بازنگری قرا گیرد و نماینده بیمارستان با حضور در اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری های لازم را در این خصوص بعمل آورد.

تهیه خبر و عکس : زهرا احمدی


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0