امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
بازدید هیئت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه از بیمارستان زنان
6 9 1390 بازدید هیئت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه از بیمارستان زنان

هیئت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه امروز یکشنبه 6/9/1390 از بیمارستان زنان بازدید به عمل آوردند.بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان در این بازدید آقای برکتی مدیر بیمارستان در خصوص تاریخچه بیمارستان ، مناقصات ، امور قراردادها ، تعداد پرسنل ، تعداد تخت فعال و... توضیحاتی را ارائه دادند.در ادامه کارشناسان مدیریت از قسمت های مختلف بیمارستان از جمله انبار، تدارکات ، تاسیسات ، آشپزخانه ، امور رفاهی ، بهداشت و... بازدید کردند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0