امروز : یکشنبه 3 شهریور 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده
اولین کنفرانس بازآموزی دو ماهیانه انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس در بیمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد
7 2 1394 اولین کنفرانس بازآموزی دو ماهیانه انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس در بیمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد

کنفرانس بازآموزی دو ماهیانه انجمن کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس با حضور پروفسور هنجنی در بیمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد.بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان جامع زنان محب ياس این کنفرانس با حضور متخصصین زنان، پاتولوژی، پزشکان عمومی و پرسنل مامائی در تاریخ 94/2/7از ساعت 11/45تا 15/15 در سالن آمفی تاتر بیمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد، و سخنرانان این بازآموزی دکترهنجنی و دکتر اميني مقدم  در خصوص موضوع (up date on use of HPV testing in cervical cancer & HPV vaccine) و (درمان PID) به سخنرانی پرداختند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0