امروز : سه شنبه 23 مهر 1398
Rss | صفحه اصلی دانشکده
اولين جلسه تومور بورد در بيمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد
28 11 1393 اولين جلسه تومور بورد در بيمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد

جلسه تومور بورد با حضور دكتر يارندي رييس بخش انكولوژي و معاون پزشكي ،دكتر ايزدي رييس بخش پاتولوژي، دكتر آسنجراني انكولوژيست، اعضاي هيات علمي پاتولوژي، انكولوژي، دستياران و كارورزان در دفتر جلسات آموزشي بيمارستان جامع زنان محب ياس برگزار شد.بنا به گزارش روابط عمومي بيمارستان جامع زنان محب یاس در اين جلسه 15 مورد از بيماران با تشخيص كانسر جسم رحم، سرويكس و تخمدان ابتدا توسط رزیدنت‌های زنان و پاتولوژي معرفي شدند سپس در مورد تشخيص پاتولوژي و ادامه درمان بين اساتيد پاتولوژي، انكولوژي زنان بحث‌های لازم صورت گرفت و تصميمات اتخاذشده در پرونده پيگيري بيماران ثبت گرديد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0