امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان در بیمارستان زنان برگزار شد.
20 9 1390 اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان در بیمارستان زنان برگزار شد.

اولین جلسه تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با حضور آقای برکتی مدیربیمارستان ، خانم ابراهیم طاری مترون ، خانم گلی سوپروایزر آموزشی، آقای عمرانی سرپرست امور اداری و کلیه مسئولین بخش ها روز 1390/9/19 از ساعت 8:30 تا 10 در skill lab بیمارستان زنان برگزار شد.بنا به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان در این جلسه آقای دکتر احمدی مشاور تدوین برنامه استراتژیک در خصوص چگونگی برنامه استراتژیک ، نگرش های نادرست ، برنامه ریزی بر اساس واقعیت های مجدد ( واقع گرایی ) ، بررسی شاخص ها ، تعاریف مدیریت استراتژیک ، ضرورت و مراحل علمی تدوین برنامه و ارزشهای اصلی و محوری به سخنرانی پرداخت.در این جلسه نحوه برگزاری و زمان جلسات آینده تعیین شد.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0