امروز : شنبه 25 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
اهدای خون ،اهدای زندگیست
12 7 1390 اهدای خون ،اهدای زندگیست

اهدای خون اهدای دوباره زندگی است و چه هدیه ای گران بهاتر از آنچه که از جان خویش ببخشیم و با بخشنده ترین بخشایشگرها معامله کنیم.به گزارش روابط عمومی بیمارستان زنان به منظور ترویج فرهنگ اهدای خون به عنوان یک عمل انسان دوستانه و در راستای کمک و یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون ، با هماهنگی آقای برکتی مدیر بیمارستان زنان ، مرکز سیار خونگیری در این مرکز مستقر گردید و تعدادی از پرسنل با حضور در مرکز خونگیری خون خود را به بیماران نیازمند اهداء نمودند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0