امروز : یکشنبه 22 تیر 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده
ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان از سوي معاونت سلامت
8 6 1390 ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان از سوي معاونت سلامت

واحدهاي مختلف بيمارستان صبح امروز سه شنبه 8/6/90توسط اعضاي گروه ارزشيابي معاونت سلامت به سرپرستي خانم دکترربیعی و با حضورخانم دكتر اكبري رییس بيمارستان، آقاي برکتی مدير بيمارستان وخانم ابراهیم طاری مدیره پرستاری مورد ارزيابي وبررسی قرارگرفت.بنابه گزارش روابط عمومي بيمارستان زنان ارزشيابي فوق بصورت سالیانه انجام مي پذيرد. بطوركلي ازقسمتهاي مختلف بيمارستان اعم ازبخشها، اطاقهاي عمل ، ICU،درمانگاه ها، NICU،CSSD،دفترپرستاری، حسابداری، اورژانس، نوزادان، پذیرش و... توسط تيم معاونت سلامت سنجش بعمل آمدودرکل ازنحوه عملکرد بیمارستان اعلام رضایت نمودند.


منبع:بیمارستان یاس

نظرات
5/5 0 0 0