امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400
Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

تشکر یک شهروند از بیمارستان جامع زنان
تشکر یک شهروند از بیمارستان جامع زنان 2 دی 1391

تشکر یک شهروند از بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
اولین کلاس برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد
اولین کلاس برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد 27 آذر 1391

اولین کلاس برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد

مطالب بیشتر
دومین کارگاه روش تحقیق در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.
دومین کارگاه روش تحقیق در بیمارستان جامع زنان برگزارشد. 27 آذر 1391

دومین کارگاه روش تحقیق در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.

مطالب بیشتر
جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد
جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد 27 آذر 1391

جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد

مطالب بیشتر
شورای اصلی مدیریت کیفی و نظارت ارزشیابی درونی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.
شورای اصلی مدیریت کیفی و نظارت ارزشیابی درونی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد. 21 آذر 1391

شورای اصلی مدیریت کیفی و نظارت ارزشیابی درونی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.

مطالب بیشتر
چهارمین جلسه مدیریت عمومی و اختصاصی ویژه مدیران پرستاری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد.
چهارمین جلسه مدیریت عمومی و اختصاصی ویژه مدیران پرستاری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد. 12 آذر 1391

چهارمین جلسه مدیریت عمومی و اختصاصی ویژه مدیران پرستاری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد.

مطالب بیشتر
کارگاه روش تحقیق در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.
کارگاه روش تحقیق در بیمارستان جامع زنان برگزارشد. 9 آذر 1391

کارگاه روش تحقیق در بیمارستان جامع زنان برگزارشد.

مطالب بیشتر
اورژانس بیمارستان جامع زنان بازسازی شد
اورژانس بیمارستان جامع زنان بازسازی شد 8 آذر 1391

اورژانس بیمارستان جامع زنان بازسازی شد

مطالب بیشتر
ویزیت رایگان در بیمارستان جامع زنان
ویزیت رایگان در بیمارستان جامع زنان 8 آذر 1391

ویزیت رایگان در بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بر پیروان راه آن حضرت تسلیت باد
شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بر پیروان راه آن حضرت تسلیت باد 7 آذر 1391

شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بر پیروان راه آن حضرت تسلیت باد

مطالب بیشتر
تسليت مسئولین بيمارستان جامع زنان به مناسبت فرا رسيدن شهادت اباعبدالله الحسين (ع)
تسليت مسئولین بيمارستان جامع زنان به مناسبت فرا رسيدن شهادت اباعبدالله الحسين (ع) 2 آذر 1391

تسليت مسئولین بيمارستان جامع زنان به مناسبت فرا رسيدن شهادت اباعبدالله الحسين (ع)

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه هفتگی گروه پریناتالوژی در بیمارستان جامع زنان
برگزاری جلسه هفتگی گروه پریناتالوژی در بیمارستان جامع زنان 29 آبان 1391

برگزاری جلسه هفتگی گروه پریناتالوژی در بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد
کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد 21 آبان 1391

کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد

مطالب بیشتر
بازگشت عارفانه مدیر بیمارستان جامع زنان از مکه مکرمه
بازگشت عارفانه مدیر بیمارستان جامع زنان از مکه مکرمه 16 آبان 1391

بازگشت عارفانه مدیر بیمارستان جامع زنان از مکه مکرمه

مطالب بیشتر
اولین دوره مدیریت اختصاصی ویژه مدیران پرستاری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد.
اولین دوره مدیریت اختصاصی ویژه مدیران پرستاری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد. 16 آبان 1391

اولین دوره مدیریت اختصاصی ویژه مدیران پرستاری در بیمارستان جامع زنان برگزار شد.

مطالب بیشتر
 برگزاری اولین کلاس دانشجویان PhD تولید مثل دربیمارستان جامع زنان
برگزاری اولین کلاس دانشجویان PhD تولید مثل دربیمارستان جامع زنان 16 آبان 1391

برگزاری اولین کلاس دانشجویان PhD تولید مثل دربیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
بازدید دکتر کسانی قائم مقام معاونت درمان دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان جامع زنان
بازدید دکتر کسانی قائم مقام معاونت درمان دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان جامع زنان 16 آبان 1391

بازدید دکتر کسانی قائم مقام معاونت درمان دانشگاه و هیات همراه از بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
تبریک بیمارستان زنان به مناسبت عیدقربان
تبریک بیمارستان زنان به مناسبت عیدقربان 4 آبان 1391

تبریک بیمارستان زنان به مناسبت عیدقربان

مطالب بیشتر
تسلیت بیمارستان زنان به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)
تسلیت بیمارستان زنان به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) 2 آبان 1391

تسلیت بیمارستان زنان به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس آموزشی رحم و آنومالی های مادرزادی رحم در بیمارستان جامع زنان
برگزاری کنفرانس آموزشی رحم و آنومالی های مادرزادی رحم در بیمارستان جامع زنان 26 مهر 1391

برگزاری کنفرانس آموزشی رحم و آنومالی های مادرزادی رحم در بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
موفقيت دكتر فاطمه داوري هیات علمی بیمارستان جامع زنان در عضويت افتخاري انجمن جراحي هاي نوين اروپايي
موفقيت دكتر فاطمه داوري هیات علمی بیمارستان جامع زنان در عضويت افتخاري انجمن جراحي هاي نوين اروپايي 25 مهر 1391

موفقيت دكتر فاطمه داوري هیات علمی بیمارستان جامع زنان در عضويت افتخاري انجمن جراحي هاي نوين اروپايي

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس آموزشی مراقبتهای پره ناتال در بیمارستان جامع زنان
برگزاری کنفرانس آموزشی مراقبتهای پره ناتال در بیمارستان جامع زنان 25 مهر 1391

برگزاری کنفرانس آموزشی مراقبتهای پره ناتال در بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس آموزشی حاملگی اکتوپیک در بیمارستان جامع زنان
برگزاری کنفرانس آموزشی حاملگی اکتوپیک در بیمارستان جامع زنان 24 مهر 1391

برگزاری کنفرانس آموزشی حاملگی اکتوپیک در بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
کسب رتبه ویژه غرفه سلامت زنان بیمارستان جامع زنان در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران
کسب رتبه ویژه غرفه سلامت زنان بیمارستان جامع زنان در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران 24 مهر 1391

کسب رتبه ویژه غرفه سلامت زنان بیمارستان جامع زنان در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
شهادت امام محمد تقی (ع) تسلیت باد
شهادت امام محمد تقی (ع) تسلیت باد 24 مهر 1391

شهادت امام محمد تقی (ع) تسلیت باد

مطالب بیشتر
بازدید رییس بیمارستان جامع زنان در دومین روز جشنواره ملی سلامت بانوان از غرفه بیمارستان جامع زنان
بازدید رییس بیمارستان جامع زنان در دومین روز جشنواره ملی سلامت بانوان از غرفه بیمارستان جامع زنان 23 مهر 1391

بازدید رییس بیمارستان جامع زنان در دومین روز جشنواره ملی سلامت بانوان از غرفه بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
بازدید رییس دانشگاه و تیم همراه در دومین روز جشنواره ملی سلامت بانوان از غرفه بیمارستان جامع زنان
بازدید رییس دانشگاه و تیم همراه در دومین روز جشنواره ملی سلامت بانوان از غرفه بیمارستان جامع زنان 23 مهر 1391

بازدید رییس دانشگاه و تیم همراه در دومین روز جشنواره ملی سلامت بانوان از غرفه بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
بازدید رئیس دانشکده پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان جامع زنان
بازدید رئیس دانشکده پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان جامع زنان 23 مهر 1391

بازدید رئیس دانشکده پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس آموزشی تشخیص و درمان EP تخمدان از طریق لاپاراسکوپی در بیمارستان جامع زنان
برگزاری کنفرانس آموزشی تشخیص و درمان EP تخمدان از طریق لاپاراسکوپی در بیمارستان جامع زنان 23 مهر 1391

برگزاری کنفرانس آموزشی تشخیص و درمان EP تخمدان از طریق لاپاراسکوپی در بیمارستان جامع زنان

مطالب بیشتر
حضور فعال بيمارستان جامع زنان در جشنواره مراقبت از خود براي بانوان در دانشگاه
حضور فعال بيمارستان جامع زنان در جشنواره مراقبت از خود براي بانوان در دانشگاه 22 مهر 1391

حضور فعال بيمارستان جامع زنان در جشنواره مراقبت از خود براي بانوان در دانشگاه

مطالب بیشتر
بازنشستگی دونفرازهمکاران بیمارستان زنان
بازنشستگی دونفرازهمکاران بیمارستان زنان 18 مهر 1391

بازنشستگی دونفرازهمکاران بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در بیمارستان زنان
برگزاری جلسه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در بیمارستان زنان 9 مهر 1391

برگزاری جلسه حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی در بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
کنفرانس علمی یک روزه پره اکلامپسی و اکلامپسی در بیمارستان زنان برگزار می شود
کنفرانس علمی یک روزه پره اکلامپسی و اکلامپسی در بیمارستان زنان برگزار می شود 8 مهر 1391

کنفرانس علمی یک روزه پره اکلامپسی و اکلامپسی در بیمارستان زنان برگزار می شود

مطالب بیشتر
ویزیت رایگان در بیمارستان زنان بمناسبت هفته دفاع مقدس
ویزیت رایگان در بیمارستان زنان بمناسبت هفته دفاع مقدس 6 مهر 1391

ویزیت رایگان در بیمارستان زنان بمناسبت هفته دفاع مقدس

مطالب بیشتر
برگزاری مسابقه فرهنگی بمناسبت میلاد امام رضا (ع) در بیمارستان زنان
برگزاری مسابقه فرهنگی بمناسبت میلاد امام رضا (ع) در بیمارستان زنان 5 مهر 1391

برگزاری مسابقه فرهنگی بمناسبت میلاد امام رضا (ع) در بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دستیاران زنان و زایمان بیمارستان زنان
برگزاری جشن فارغ التحصیلی دستیاران زنان و زایمان بیمارستان زنان 5 مهر 1391

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دستیاران زنان و زایمان بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
اسامی فرزندان ممتاز همکاران بیمارستان زنان
اسامی فرزندان ممتاز همکاران بیمارستان زنان 28 شهریور 1391

اسامی فرزندان ممتاز همکاران بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (س) دربیمارستان زنان
برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (س) دربیمارستان زنان 28 شهریور 1391

برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی بمناسبت ولادت حضرت معصومه (س) دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
سومین جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد
سومین جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد 28 شهریور 1391

سومین جلسه اخلاق پزشکی در بیمارستان جامع زنان برگزارشد

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان
برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان 25 شهریور 1391

برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
تسلیت بیمارستان زنان به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)
تسلیت بیمارستان زنان به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) 21 شهریور 1391

تسلیت بیمارستان زنان به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

مطالب بیشتر
برگزاری کلاس آموزشی ایمنی بیمار در بیمارستان زنان
برگزاری کلاس آموزشی ایمنی بیمار در بیمارستان زنان 13 شهریور 1391

برگزاری کلاس آموزشی ایمنی بیمار در بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
مصاحبه هفته نامه سلامت با اعضای هیئت علمی بیمارستان زنان
مصاحبه هفته نامه سلامت با اعضای هیئت علمی بیمارستان زنان 13 شهریور 1391

مصاحبه هفته نامه سلامت با اعضای هیئت علمی بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه استراتژیک در بیمارستان زنان
برگزاری جلسه استراتژیک در بیمارستان زنان 7 شهریور 1391

برگزاری جلسه استراتژیک در بیمارستان زنان

مطالب بیشتر
تبریک مدیر بیمارستان زنان به مناسبت روز کارمند
تبریک مدیر بیمارستان زنان به مناسبت روز کارمند 4 شهریور 1391

تبریک مدیر بیمارستان زنان به مناسبت روز کارمند

مطالب بیشتر
روز پزشک را گرامی می داریم
روز پزشک را گرامی می داریم 1 شهریور 1391

روز پزشک را گرامی می داریم

مطالب بیشتر
تبريك بيمارستان زنان بمناسبت عيد سعيد فطر
تبريك بيمارستان زنان بمناسبت عيد سعيد فطر 31 مرداد 1391

تبريك بيمارستان زنان بمناسبت عيد سعيد فطر

مطالب بیشتر
روز قدس را گرامی می داریم
روز قدس را گرامی می داریم 26 مرداد 1391

روز قدس را گرامی می داریم

مطالب بیشتر
کلیه اعمال جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارولوژی در بخش VIP بیمارستان زنان توسط اساتید انجام می شود
کلیه اعمال جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارولوژی در بخش VIP بیمارستان زنان توسط اساتید انجام می شود 25 مرداد 1391

کلیه اعمال جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارولوژی در بخش VIP بیمارستان زنان توسط اساتید انجام می شود

مطالب بیشتر
تسلیت بيمارستان زنان  به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع)
تسلیت بيمارستان زنان به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع) 19 مرداد 1391

تسلیت بيمارستان زنان به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین علی (ع)

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه