امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400
Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

برگزاری جلسه افتتاحیه مرکز توسعه پژوهش دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه افتتاحیه مرکز توسعه پژوهش دربیمارستان میرزاکوچک خان 5 دی 1386

برگزاری جلسه افتتاحیه مرکز توسعه پژوهش دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
اطلاعیه افتتاحیه مرکز توسعه پژوهش در بیمارستان میرزاکوچک خان
اطلاعیه افتتاحیه مرکز توسعه پژوهش در بیمارستان میرزاکوچک خان 4 دی 1386

اطلاعیه افتتاحیه مرکز توسعه پژوهش در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
انتصاب دكتر فيروزه اكبري اسبق بعنوان رئيس بيمارستان ميرزاكوچك خان
انتصاب دكتر فيروزه اكبري اسبق بعنوان رئيس بيمارستان ميرزاكوچك خان 8 آذر 1386

انتصاب دكتر فيروزه اكبري اسبق بعنوان رئيس بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاري چهارمين كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس در بيمارستان ميرزاكوچك خان
برگزاري چهارمين كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس در بيمارستان ميرزاكوچك خان 7 آذر 1386

برگزاري چهارمين كارگاه مقدماتي كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس در بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
اطلاعيه كنفرانس بازآموزي دو ماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان
اطلاعيه كنفرانس بازآموزي دو ماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان 7 آذر 1386

اطلاعيه كنفرانس بازآموزي دو ماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
كنفرانسي در رابطه با داروي DIPHERELINE IN GYNAECOLOGY در بيمارستان ميرزاكوچك خان
كنفرانسي در رابطه با داروي DIPHERELINE IN GYNAECOLOGY در بيمارستان ميرزاكوچك خان 7 آذر 1386

كنفرانسي در رابطه با داروي DIPHERELINE IN GYNAECOLOGY در بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
اطلاعيه كنفرانس بازآموزي دوماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان
اطلاعيه كنفرانس بازآموزي دوماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان 6 آذر 1386

اطلاعيه كنفرانس بازآموزي دوماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
سمينار يكروزه درمان تسكيني توسط پروفسور J.Norelle lickiss ازكشور استراليادر بيمارستان ميرزا كوچك خان
سمينار يكروزه درمان تسكيني توسط پروفسور J.Norelle lickiss ازكشور استراليادر بيمارستان ميرزا كوچك خان 5 آذر 1386

سمينار يكروزه درمان تسكيني توسط پروفسور J.Norelle lickiss ازكشور استراليادر بيمارستان ميرزا كوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاري جشن هفته بسيج در بيمارستان ميرزا كوچك خان
برگزاري جشن هفته بسيج در بيمارستان ميرزا كوچك خان 4 آذر 1386

برگزاري جشن هفته بسيج در بيمارستان ميرزا كوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاري جلسه گروه بسيج بيمارستان ميرزا كوچك خان
برگزاري جلسه گروه بسيج بيمارستان ميرزا كوچك خان 24 آبان 1386

برگزاري جلسه گروه بسيج بيمارستان ميرزا كوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاري جلسه كميته اخلاق وموازين شرعي در بيمارستان ميرزا كوچك خان
برگزاري جلسه كميته اخلاق وموازين شرعي در بيمارستان ميرزا كوچك خان 24 آبان 1386

برگزاري جلسه كميته اخلاق وموازين شرعي در بيمارستان ميرزا كوچك خان

مطالب بیشتر
اطلاعیه ثبت نام دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه در بیمارستان میرزا کوچک خان
اطلاعیه ثبت نام دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه در بیمارستان میرزا کوچک خان 20 آبان 1386

اطلاعیه ثبت نام دوره آموزش لاپاروسکوپی پایه در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری اولین دوره کلاسهای آمادگی در برابر بحران در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری اولین دوره کلاسهای آمادگی در برابر بحران در بیمارستان میرزا کوچک خان 12 آبان 1386

برگزاری اولین دوره کلاسهای آمادگی در برابر بحران در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاري مراسم پر فيض دعای توسل در بيمارستان ميرزا كوچك خان
برگزاري مراسم پر فيض دعای توسل در بيمارستان ميرزا كوچك خان 25 مهر 1386

برگزاري مراسم پر فيض دعای توسل در بيمارستان ميرزا كوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه کمیته کادر پزشکی ،پرستاری و کارکنان در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری جلسه کمیته کادر پزشکی ،پرستاری و کارکنان در بیمارستان میرزا کوچک خان 25 مهر 1386

برگزاری جلسه کمیته کادر پزشکی ،پرستاری و کارکنان در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری جلسه کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان میرزا کوچک خان 17 مهر 1386

برگزاری جلسه کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
اطلاعیه برگزاری دومین کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش
اطلاعیه برگزاری دومین کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش 15 مهر 1386

اطلاعیه برگزاری دومین کارگاه آموزشی لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جزیره کیش

مطالب بیشتر
انتصاب خانم فاطمه ابراهیم طاری بعنوان سرپرست پرستاری بیمارستان میرزا کوچک خان
انتصاب خانم فاطمه ابراهیم طاری بعنوان سرپرست پرستاری بیمارستان میرزا کوچک خان 15 مهر 1386

انتصاب خانم فاطمه ابراهیم طاری بعنوان سرپرست پرستاری بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه کمیته  حوادث غیر مترقبه در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری جلسه کمیته حوادث غیر مترقبه در بیمارستان میرزا کوچک خان 3 مهر 1386

برگزاری جلسه کمیته حوادث غیر مترقبه در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه ماهیانه گروه پری ناتا لوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری جلسه ماهیانه گروه پری ناتا لوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزا کوچک خان 3 مهر 1386

برگزاری جلسه ماهیانه گروه پری ناتا لوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
پژوهشی در زمینه فراوانی پنوموتوراکس و عوامل موثر برآن در نوزادان در بیمارستان میرزا کوچک خان
پژوهشی در زمینه فراوانی پنوموتوراکس و عوامل موثر برآن در نوزادان در بیمارستان میرزا کوچک خان 19 شهریور 1386

پژوهشی در زمینه فراوانی پنوموتوراکس و عوامل موثر برآن در نوزادان در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
نتایج یک پژوهش در زمینه تعیین میزان nRBC در خون محیطی نوزادان در بیمارستان میرزا کوچک خان
نتایج یک پژوهش در زمینه تعیین میزان nRBC در خون محیطی نوزادان در بیمارستان میرزا کوچک خان 19 شهریور 1386

نتایج یک پژوهش در زمینه تعیین میزان nRBC در خون محیطی نوزادان در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در بیمارستان میرزا کوچک خان 17 شهریور 1386

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در بیمارستان میرزا کوچک خان 17 شهریور 1386

برگزاری جلسه کمیته اخلاق پزشکی و موازین شرعی در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
تشکیل جلسه کمیته کادر پزشکی ، پرستاری و کارکنان در بیمارستان میرزا کوچک خان
تشکیل جلسه کمیته کادر پزشکی ، پرستاری و کارکنان در بیمارستان میرزا کوچک خان 11 شهریور 1386

تشکیل جلسه کمیته کادر پزشکی ، پرستاری و کارکنان در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
پیام تبریک ریاست و مدیریت بیمارستان میرزا کوچک خان بمناسبت میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود ( عج )
پیام تبریک ریاست و مدیریت بیمارستان میرزا کوچک خان بمناسبت میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود ( عج ) 11 شهریور 1386

پیام تبریک ریاست و مدیریت بیمارستان میرزا کوچک خان بمناسبت میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود ( عج )

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری پزشکی عمومی  دکتر فاطمه بیات در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری پزشکی عمومی دکتر فاطمه بیات در بیمارستان میرزا کوچک خان 5 شهریور 1386

برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه دکتری پزشکی عمومی دکتر فاطمه بیات در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
تشکیل جلسه کمیته سوانح ، فوریتهای پزشکی و حوادث در بیمارستان میرزا کوچک خان
تشکیل جلسه کمیته سوانح ، فوریتهای پزشکی و حوادث در بیمارستان میرزا کوچک خان 31 مرداد 1386

تشکیل جلسه کمیته سوانح ، فوریتهای پزشکی و حوادث در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در بیمارستان میرزا کوچک خان
برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در بیمارستان میرزا کوچک خان 31 مرداد 1386

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
اجرای قانون طرح انطباق موازین شرعی در بیمارستان میرزا کوچک خان
اجرای قانون طرح انطباق موازین شرعی در بیمارستان میرزا کوچک خان 22 مرداد 1386

اجرای قانون طرح انطباق موازین شرعی در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
تشکیل جلسه کمیته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان میرزا کوچک خان
تشکیل جلسه کمیته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان میرزا کوچک خان 14 مرداد 1386

تشکیل جلسه کمیته کادر پزشکی و پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
اقدامات انجام شده در قالب بازسازی واحدهای مختلف بیمارستان میرزا کوچک خان
اقدامات انجام شده در قالب بازسازی واحدهای مختلف بیمارستان میرزا کوچک خان 10 مرداد 1386

اقدامات انجام شده در قالب بازسازی واحدهای مختلف بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان میرزا کوچک خان آقای دکتر عاشق و مدیریت محترم بیمارستان آقای صداقتی
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان میرزا کوچک خان آقای دکتر عاشق و مدیریت محترم بیمارستان آقای صداقتی 2 مرداد 1386

پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان میرزا کوچک خان آقای دکتر عاشق و مدیریت محترم بیمارستان آقای صداقتی

مطالب بیشتر
برگزاري جلسه دفاع از تز خانم دکتر شيما ارسطو در بيمارستان ميرزا کوچک خان
برگزاري جلسه دفاع از تز خانم دکتر شيما ارسطو در بيمارستان ميرزا کوچک خان 27 تیر 1386

برگزاري جلسه دفاع از تز خانم دکتر شيما ارسطو در بيمارستان ميرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
جلسه دفاع پایان نامه دکتر سهیلا کنعانی در بیمارستان میرزا کوچک خان
جلسه دفاع پایان نامه دکتر سهیلا کنعانی در بیمارستان میرزا کوچک خان 27 تیر 1386

جلسه دفاع پایان نامه دکتر سهیلا کنعانی در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
جلسه دفاع پایان نامه دکترای پزشکی عمومی در بیمارستان میرزا کوچک خان
جلسه دفاع پایان نامه دکترای پزشکی عمومی در بیمارستان میرزا کوچک خان 26 تیر 1386

جلسه دفاع پایان نامه دکترای پزشکی عمومی در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
آگهی مزایده بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان میرزا کوچک خان
آگهی مزایده بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان میرزا کوچک خان 23 تیر 1386

آگهی مزایده بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
جلسه دفاع پایان نامه دکترسمیه هاشمیان ودکترفاطمه قنبری آیزلوئی در بیمارستان میرزا کوچک خان
جلسه دفاع پایان نامه دکترسمیه هاشمیان ودکترفاطمه قنبری آیزلوئی در بیمارستان میرزا کوچک خان 21 تیر 1386

جلسه دفاع پایان نامه دکترسمیه هاشمیان ودکترفاطمه قنبری آیزلوئی در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه