امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400
Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

جلسه کادرپزشکی،پرسنل پرستاری وکارکنان در بیمارستان میرزاکوچک خان
جلسه کادرپزشکی،پرسنل پرستاری وکارکنان در بیمارستان میرزاکوچک خان 1 شهریور 1388

جلسه کادرپزشکی،پرسنل پرستاری وکارکنان در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه تجهیزات پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه تجهیزات پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 26 مرداد 1388

برگزاری جلسه تجهیزات پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
احداث بوفه موادخوراکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
احداث بوفه موادخوراکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 26 مرداد 1388

احداث بوفه موادخوراکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) دربیمارستان میرزاکوچک خان 18 مرداد 1388

برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت وحفاظت فیزیکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت وحفاظت فیزیکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 18 مرداد 1388

برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت وحفاظت فیزیکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
کنفرانسی دررابطه باغربالگری پیش اززایمان سندرم دان دربیمارستان میرزاکوچک خان
کنفرانسی دررابطه باغربالگری پیش اززایمان سندرم دان دربیمارستان میرزاکوچک خان 10 مرداد 1388

کنفرانسی دررابطه باغربالگری پیش اززایمان سندرم دان دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
انجام عمل ختنه دربیمارستان میرزاکوچک خان
انجام عمل ختنه دربیمارستان میرزاکوچک خان 6 مرداد 1388

انجام عمل ختنه دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
راه اندازی کلینیک ویژه گوارش بیمارستان میرزاکوچک خان
راه اندازی کلینیک ویژه گوارش بیمارستان میرزاکوچک خان 3 مرداد 1388

راه اندازی کلینیک ویژه گوارش بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی در بيمارستان ميرزاكوچك خان
برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی در بيمارستان ميرزاكوچك خان 3 مرداد 1388

برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی در بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه سوانح وفوریتهای پزشکی وحوادث دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه سوانح وفوریتهای پزشکی وحوادث دربیمارستان میرزاکوچک خان 3 مرداد 1388

برگزاری جلسه سوانح وفوریتهای پزشکی وحوادث دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
عیادت از بیماران بیمارستان میرزاکوچک خان بمناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
عیادت از بیماران بیمارستان میرزاکوچک خان بمناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 3 مرداد 1388

عیادت از بیماران بیمارستان میرزاکوچک خان بمناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

مطالب بیشتر
نتایج یک پژوهش در زمینه اثر celecoxib دردرمان خارش ایجادشده توسط مورفین اینتراتکال دربیماران تحت سزارین در بیمارستان میرزا کوچک خان
نتایج یک پژوهش در زمینه اثر celecoxib دردرمان خارش ایجادشده توسط مورفین اینتراتکال دربیماران تحت سزارین در بیمارستان میرزا کوچک خان 28 تیر 1388

نتایج یک پژوهش در زمینه اثر celecoxib دردرمان خارش ایجادشده توسط مورفین اینتراتکال دربیماران تحت سزارین در بیمارستان میرزا کوچک خان

مطالب بیشتر
خریداری وراه اندازی دستگاه جدید رادیوگرافي در بيمارستان ميرزاكوچك خان
خریداری وراه اندازی دستگاه جدید رادیوگرافي در بيمارستان ميرزاكوچك خان 28 تیر 1388

خریداری وراه اندازی دستگاه جدید رادیوگرافي در بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه اسنادومدارک پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه اسنادومدارک پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 20 خرداد 1388

برگزاری جلسه اسنادومدارک پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت دربیمارستان میرزاکوچک خان 19 خرداد 1388

برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
بکارگیری سیستم HIS دربیمارستان میرزاکوچک خان
بکارگیری سیستم HIS دربیمارستان میرزاکوچک خان 19 خرداد 1388

بکارگیری سیستم HIS دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) دربیمارستان میرزاکوچک خان
سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) دربیمارستان میرزاکوچک خان 9 خرداد 1388

سوگواری شهادت حضرت زهرا(س) دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
دعوت به همکاری متخصصین غدد  دربيمارستان ميرزاكوچك خان
دعوت به همکاری متخصصین غدد دربيمارستان ميرزاكوچك خان 6 خرداد 1388

دعوت به همکاری متخصصین غدد دربيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
دعوت به همکاری متخصصین پوست ومودر بيمارستان ميرزاكوچك خان
دعوت به همکاری متخصصین پوست ومودر بيمارستان ميرزاكوچك خان 6 خرداد 1388

دعوت به همکاری متخصصین پوست ومودر بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
دعوت به همکاری متخصصین اطفال دربيمارستان ميرزاكوچك خان
دعوت به همکاری متخصصین اطفال دربيمارستان ميرزاكوچك خان 6 خرداد 1388

دعوت به همکاری متخصصین اطفال دربيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاری دوره آموزش پرستاری بخش مراقبت ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری دوره آموزش پرستاری بخش مراقبت ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزاکوچک خان 29 اردیبهشت 1388

برگزاری دوره آموزش پرستاری بخش مراقبت ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی اثر آگونیت  GNRH  (بوسرلین ) تجویز شده در فاز لوتئال در موفقیت ICSI  درزنان نابارور مراجعه کننده به  بيمارستان ميرزاكوچك خان
اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی اثر آگونیت GNRH (بوسرلین ) تجویز شده در فاز لوتئال در موفقیت ICSI درزنان نابارور مراجعه کننده به بيمارستان ميرزاكوچك خان 29 اردیبهشت 1388

اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی اثر آگونیت GNRH (بوسرلین ) تجویز شده در فاز لوتئال در موفقیت ICSI درزنان نابارور مراجعه کننده به بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
نمايشگاه كتابهاي خريداري شده كتابخانه بيمارستان ميرزاكوچك خان از بيست و دومین نمايشگاه بين المللي كتاب
نمايشگاه كتابهاي خريداري شده كتابخانه بيمارستان ميرزاكوچك خان از بيست و دومین نمايشگاه بين المللي كتاب 29 اردیبهشت 1388

نمايشگاه كتابهاي خريداري شده كتابخانه بيمارستان ميرزاكوچك خان از بيست و دومین نمايشگاه بين المللي كتاب

مطالب بیشتر
دعوت به همکاری
دعوت به همکاری 26 اردیبهشت 1388

دعوت به همکاری

مطالب بیشتر
برگزاري امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان ميرزاكوچك خان
برگزاري امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان ميرزاكوچك خان 15 اردیبهشت 1388

برگزاري امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
برگزاری جشن روز پرستار وولادت باسعادت حضرت زینب (س) دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جشن روز پرستار وولادت باسعادت حضرت زینب (س) دربیمارستان میرزاکوچک خان 12 اردیبهشت 1388

برگزاری جشن روز پرستار وولادت باسعادت حضرت زینب (س) دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
گراند راند گروه نازایی دربیمارستان میرزاکوچک خان
گراند راند گروه نازایی دربیمارستان میرزاکوچک خان 12 اردیبهشت 1388

گراند راند گروه نازایی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
بخش داخلی بیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد.
بخش داخلی بیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد. 2 اردیبهشت 1388

بخش داخلی بیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد.

مطالب بیشتر
كنفرانس بازآموزي دو ماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار شد.
كنفرانس بازآموزي دو ماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار شد. 2 اردیبهشت 1388

كنفرانس بازآموزي دو ماهيانه انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژ‍ي سرويكس دربيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار شد.

مطالب بیشتر
یکصد وهفدهمین نشست ماهیانه کانون رابطین در بیمارستان میرزاکوچک خان
یکصد وهفدهمین نشست ماهیانه کانون رابطین در بیمارستان میرزاکوچک خان 30 فروردین 1388

یکصد وهفدهمین نشست ماهیانه کانون رابطین در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
عیادت از بیماران بیمارستان میرزاکوچک خان بمناسبت روزاخلاق ومهرورزی
عیادت از بیماران بیمارستان میرزاکوچک خان بمناسبت روزاخلاق ومهرورزی 26 اسفند 1387

عیادت از بیماران بیمارستان میرزاکوچک خان بمناسبت روزاخلاق ومهرورزی

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه گروه پرینیتالوژی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه گروه پرینیتالوژی دربیمارستان میرزاکوچک خان 19 اسفند 1387

برگزاری جلسه گروه پرینیتالوژی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس آقای دکتر ROSSI دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری کنفرانس آقای دکتر ROSSI دربیمارستان میرزاکوچک خان 14 اسفند 1387

برگزاری کنفرانس آقای دکتر ROSSI دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
راه اندازی سلف سرویس بیمارستان میرزاکوچک خان
راه اندازی سلف سرویس بیمارستان میرزاکوچک خان 27 بهمن 1387

راه اندازی سلف سرویس بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
بازدید رئیس دانشگاه و تیم همراه از بیمارستان میرزاکوچک خان
بازدید رئیس دانشگاه و تیم همراه از بیمارستان میرزاکوچک خان 9 بهمن 1387

بازدید رئیس دانشگاه و تیم همراه از بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای آموزشی زایمان بدون درد در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری کلاسهای آموزشی زایمان بدون درد در بیمارستان میرزاکوچک خان 24 دی 1387

برگزاری کلاسهای آموزشی زایمان بدون درد در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
اجرای طرح ارزیابی سلامت و غربالگری در زنان سرپرست خانوار در بیمارستان میرزاکوچک خان
اجرای طرح ارزیابی سلامت و غربالگری در زنان سرپرست خانوار در بیمارستان میرزاکوچک خان 24 دی 1387

اجرای طرح ارزیابی سلامت و غربالگری در زنان سرپرست خانوار در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء در بیمارستان میرزاکوچک خان 16 دی 1387

برگزاری مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کلاس درس آسکی در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری کلاس درس آسکی در بیمارستان میرزاکوچک خان 2 دی 1387

برگزاری کلاس درس آسکی در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
عاشقان عیدتان مبارک باد
عاشقان عیدتان مبارک باد 26 آذر 1387

عاشقان عیدتان مبارک باد

مطالب بیشتر
افتتاح شعبه بانک ملت در بیمارستان میرزاکوچک خان
افتتاح شعبه بانک ملت در بیمارستان میرزاکوچک خان 26 آذر 1387

افتتاح شعبه بانک ملت در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
بازدید گروه حاکمیت بالینی معاونت سلامت از بیمارستان میرزاکوچک خان
بازدید گروه حاکمیت بالینی معاونت سلامت از بیمارستان میرزاکوچک خان 23 آذر 1387

بازدید گروه حاکمیت بالینی معاونت سلامت از بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه شعاع در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه شعاع در بیمارستان میرزاکوچک خان 6 آذر 1387

برگزاری جلسه شعاع در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کمیته ایمنی زایمان طبیعی و کاهش مرگ ومیر مادر و نوزاد ، غذا ، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری کمیته ایمنی زایمان طبیعی و کاهش مرگ ومیر مادر و نوزاد ، غذا ، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان میرزاکوچک خان 5 آذر 1387

برگزاری کمیته ایمنی زایمان طبیعی و کاهش مرگ ومیر مادر و نوزاد ، غذا ، دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی مامائی و زنان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی مامائی و زنان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزاکوچک خان 5 آذر 1387

برگزاری کارگاه مهارتهای بالینی مامائی و زنان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
انتصاب آقاي حسن بركتي بعنوان مدير بيمارستان ميرزاكوچك خان
انتصاب آقاي حسن بركتي بعنوان مدير بيمارستان ميرزاكوچك خان 2 آذر 1387

انتصاب آقاي حسن بركتي بعنوان مدير بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
مراسم توديع مدير قبلي ومعارفه مدير جديد بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزارشد
مراسم توديع مدير قبلي ومعارفه مدير جديد بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزارشد 30 آبان 1387

مراسم توديع مدير قبلي ومعارفه مدير جديد بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزارشد

مطالب بیشتر
كلاسهاي تئوري زنان دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار مي شود
كلاسهاي تئوري زنان دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار مي شود 26 آبان 1387

كلاسهاي تئوري زنان دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در بيمارستان ميرزاكوچك خان برگزار مي شود

مطالب بیشتر
برگزاري امتحان عملي دانشجويان پزشكي بيمارستان ميرزاكوچك خان
برگزاري امتحان عملي دانشجويان پزشكي بيمارستان ميرزاكوچك خان 22 آبان 1387

برگزاري امتحان عملي دانشجويان پزشكي بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
مركز پژوهش بيمارستان ميرزاكوچك خان پژوهشگر استخدام مي نمايد.
مركز پژوهش بيمارستان ميرزاكوچك خان پژوهشگر استخدام مي نمايد. 20 آبان 1387

مركز پژوهش بيمارستان ميرزاكوچك خان پژوهشگر استخدام مي نمايد.

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه