امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399
Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

جلب توجه وجود آنوماليهاي جنين درنمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران
جلب توجه وجود آنوماليهاي جنين درنمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران 12 اسفند 1388

جلب توجه وجود آنوماليهاي جنين درنمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران

مطالب بیشتر
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ازغرفه بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ازغرفه بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 10 اسفند 1388

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ازغرفه بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
معاون آموزشی بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.
معاون آموزشی بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد. 10 اسفند 1388

معاون آموزشی بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد.

مطالب بیشتر
بازدید رئیس بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران
بازدید رئیس بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران 9 اسفند 1388

بازدید رئیس بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) ازنمایشگاه تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالب بیشتر
بازدید خانم دکتر نیری رئیس دانشکده پزشکی از غرفه بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان)
بازدید خانم دکتر نیری رئیس دانشکده پزشکی از غرفه بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان) 9 اسفند 1388

بازدید خانم دکتر نیری رئیس دانشکده پزشکی از غرفه بیمارستان زنان (میرزا کوچک خان)

مطالب بیشتر
برپايي غرفه بيمارستان  زنان (ميرزاكوچك خان) در اولين روز نمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران
برپايي غرفه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) در اولين روز نمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران 8 اسفند 1388

برپايي غرفه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) در اولين روز نمايشگاه تاريخچه دانشگاه علوم پزشكي تهران

مطالب بیشتر
بازنشستگی 4 نفرازهمکاران دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
بازنشستگی 4 نفرازهمکاران دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 2 اسفند 1388

بازنشستگی 4 نفرازهمکاران دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری مسابقه دارت به مناسبت یوم الله فجردربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری مسابقه دارت به مناسبت یوم الله فجردربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 20 بهمن 1388

برگزاری مسابقه دارت به مناسبت یوم الله فجردربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مقاومت به انسولین دربیماران PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)
اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مقاومت به انسولین دربیماران PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) 20 بهمن 1388

اعلام نتايج يك پژوهش در زمينه بررسی سطح هموسیستئین در بیماران مقاومت به انسولین دربیماران PCOS مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)

مطالب بیشتر
سلام برحسین وتسلیت به مناسبت اربعین سالارشهیدان
سلام برحسین وتسلیت به مناسبت اربعین سالارشهیدان 15 بهمن 1388

سلام برحسین وتسلیت به مناسبت اربعین سالارشهیدان

مطالب بیشتر
برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، غذا، دارو وتجهیزات دربیمارستان زنان( میرزاکوچک خان)
برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، غذا، دارو وتجهیزات دربیمارستان زنان( میرزاکوچک خان) 15 بهمن 1388

برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی، کاهش مرگ ومیر نوزادان، غذا، دارو وتجهیزات دربیمارستان زنان( میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
کارگاه یک روزه آموزش هیدورسونوگرافی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارخواهدشد.
کارگاه یک روزه آموزش هیدورسونوگرافی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارخواهدشد. 14 بهمن 1388

کارگاه یک روزه آموزش هیدورسونوگرافی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارخواهدشد.

مطالب بیشتر
داروخانه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی زنان شبانه روزی گردید.
داروخانه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی زنان شبانه روزی گردید. 21 دی 1388

داروخانه بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی زنان شبانه روزی گردید.

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه مسئولین شبکه های بهداشت دربیمارستان زنان
برگزاری جلسه مسئولین شبکه های بهداشت دربیمارستان زنان 12 دی 1388

برگزاری جلسه مسئولین شبکه های بهداشت دربیمارستان زنان

مطالب بیشتر
برگزاری کلاس TQM دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاس TQM دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 18 آذر 1388

برگزاری کلاس TQM دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
شروع احداث بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان)
شروع احداث بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان) 14 آذر 1388

شروع احداث بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان زنان ( میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
سمیناریک روزه آنفلوآنزای نوع A  دربیمارستان زنان میرزاکوچک خان
سمیناریک روزه آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان زنان میرزاکوچک خان 10 آذر 1388

سمیناریک روزه آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان زنان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان زنان( ميرزاكوچك خان)برگزارخواهدشد.
امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان زنان( ميرزاكوچك خان)برگزارخواهدشد. 10 آذر 1388

امتحان كارورزان چهار بيمارستان دانشگاهي در بيمارستان زنان( ميرزاكوچك خان)برگزارخواهدشد.

مطالب بیشتر
برگزاری کلاس آموزش اسکی جهت دستیاران زنان دانشگاه در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاس آموزش اسکی جهت دستیاران زنان دانشگاه در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 10 آذر 1388

برگزاری کلاس آموزش اسکی جهت دستیاران زنان دانشگاه در بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 9 آذر 1388

برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان پزشکی دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری جشن اعیادی ذی الحجه دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری جشن اعیادی ذی الحجه دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 9 آذر 1388

برگزاری جشن اعیادی ذی الحجه دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
کنفرانس بازآموزی دوماهیانه انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.
کنفرانس بازآموزی دوماهیانه انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد. 4 آذر 1388

کنفرانس بازآموزی دوماهیانه انجمن کولپوسکوپی وپاتولوژی سرویکس دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.

مطالب بیشتر
ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان )از سوي معاونت سلامت
ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان )از سوي معاونت سلامت 26 آبان 1388

ارزشيابي ساليانه بيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان )از سوي معاونت سلامت

مطالب بیشتر
بازدید دکترابوالحسنی معاون سلامت ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
بازدید دکترابوالحسنی معاون سلامت ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 19 آبان 1388

بازدید دکترابوالحسنی معاون سلامت ازبیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس بیماری آنفلوآنزا نوع A دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری کنفرانس بیماری آنفلوآنزا نوع A دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 18 آبان 1388

برگزاری کنفرانس بیماری آنفلوآنزا نوع A دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
انجام ورزش صبحگاهی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)
انجام ورزش صبحگاهی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان) 18 آبان 1388

انجام ورزش صبحگاهی دربیمارستان زنان(میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
دعوت به همکاری دربيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)
دعوت به همکاری دربيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان) 11 آبان 1388

دعوت به همکاری دربيمارستان زنان (ميرزاكوچك خان)

مطالب بیشتر
موفقیت دستیاران بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) درآزمون ارتقاء
موفقیت دستیاران بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) درآزمون ارتقاء 10 آبان 1388

موفقیت دستیاران بیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) درآزمون ارتقاء

مطالب بیشتر
کارگاه آموزشی تفسیرمانیتورینگ ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.
کارگاه آموزشی تفسیرمانیتورینگ ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد. 9 آبان 1388

کارگاه آموزشی تفسیرمانیتورینگ ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) برگزارشد.

مطالب بیشتر
نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان زنان تغییر یافت.
نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان زنان تغییر یافت. 9 آبان 1388

نام بیمارستان میرزاکوچک خان به نام بیمارستان زنان تغییر یافت.

مطالب بیشتر
برگزاری مراسم ولادت حضرت امام رضا(ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری مراسم ولادت حضرت امام رضا(ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 9 آبان 1388

برگزاری مراسم ولادت حضرت امام رضا(ع) دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری اولین کارگاه پایه (Basic  ) تفسیرمانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)
برگزاری اولین کارگاه پایه (Basic ) تفسیرمانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان) 21 مهر 1388

برگزاری اولین کارگاه پایه (Basic ) تفسیرمانیتورینگ الکترونیک ضربان قلب جنین دربیمارستان زنان (میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
بخش VIPبیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد.
بخش VIPبیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد. 18 مهر 1388

بخش VIPبیمارستان میرزاکوچک خان افتتاح شد.

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه کمیته حاکمیت بالینی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه کمیته حاکمیت بالینی دربیمارستان میرزاکوچک خان 14 مهر 1388

برگزاری جلسه کمیته حاکمیت بالینی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کنفرانس آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری کنفرانس آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان میرزاکوچک خان 14 مهر 1388

برگزاری کنفرانس آنفلوآنزای نوع A دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
بازدید نماینده نهاد رهبری حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عیسی زاده ازبیمارستان میرزاکوچک خان
بازدید نماینده نهاد رهبری حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عیسی زاده ازبیمارستان میرزاکوچک خان 14 مهر 1388

بازدید نماینده نهاد رهبری حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا عیسی زاده ازبیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
اولین گزارش حاملگی موفق بدنبال عمل واژینوپلاستی وتخلیه هماتوکولپوس درایران (بیمارستان میرزاکوچک خان)
اولین گزارش حاملگی موفق بدنبال عمل واژینوپلاستی وتخلیه هماتوکولپوس درایران (بیمارستان میرزاکوچک خان) 14 مهر 1388

اولین گزارش حاملگی موفق بدنبال عمل واژینوپلاستی وتخلیه هماتوکولپوس درایران (بیمارستان میرزاکوچک خان)

مطالب بیشتر
برگزاری مراسم افطاری درشب نوزدهم دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری مراسم افطاری درشب نوزدهم دربیمارستان میرزاکوچک خان 18 شهریور 1388

برگزاری مراسم افطاری درشب نوزدهم دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری اولین جلسه کمیته بیمه ودرآمد دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری اولین جلسه کمیته بیمه ودرآمد دربیمارستان میرزاکوچک خان 9 شهریور 1388

برگزاری اولین جلسه کمیته بیمه ودرآمد دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
رمضان،ماه میهمانی خداآمده است
رمضان،ماه میهمانی خداآمده است 4 شهریور 1388

رمضان،ماه میهمانی خداآمده است

مطالب بیشتر
برگزاری جلسات قرآن دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسات قرآن دربیمارستان میرزاکوچک خان 4 شهریور 1388

برگزاری جلسات قرآن دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
جلسه کادرپزشکی،پرسنل پرستاری وکارکنان در بیمارستان میرزاکوچک خان
جلسه کادرپزشکی،پرسنل پرستاری وکارکنان در بیمارستان میرزاکوچک خان 1 شهریور 1388

جلسه کادرپزشکی،پرسنل پرستاری وکارکنان در بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه تجهیزات پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه تجهیزات پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 26 مرداد 1388

برگزاری جلسه تجهیزات پزشکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
احداث بوفه موادخوراکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
احداث بوفه موادخوراکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 26 مرداد 1388

احداث بوفه موادخوراکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) دربیمارستان میرزاکوچک خان 18 مرداد 1388

برگزاری جشن میلاد امام زمان (عج) دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت وحفاظت فیزیکی دربیمارستان میرزاکوچک خان
برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت وحفاظت فیزیکی دربیمارستان میرزاکوچک خان 18 مرداد 1388

برگزاری جلسه بهداشت وکنترل عفونت وحفاظت فیزیکی دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
کنفرانسی دررابطه باغربالگری پیش اززایمان سندرم دان دربیمارستان میرزاکوچک خان
کنفرانسی دررابطه باغربالگری پیش اززایمان سندرم دان دربیمارستان میرزاکوچک خان 10 مرداد 1388

کنفرانسی دررابطه باغربالگری پیش اززایمان سندرم دان دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
انجام عمل ختنه دربیمارستان میرزاکوچک خان
انجام عمل ختنه دربیمارستان میرزاکوچک خان 6 مرداد 1388

انجام عمل ختنه دربیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
راه اندازی کلینیک ویژه گوارش بیمارستان میرزاکوچک خان
راه اندازی کلینیک ویژه گوارش بیمارستان میرزاکوچک خان 3 مرداد 1388

راه اندازی کلینیک ویژه گوارش بیمارستان میرزاکوچک خان

مطالب بیشتر
برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی در بيمارستان ميرزاكوچك خان
برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی در بيمارستان ميرزاكوچك خان 3 مرداد 1388

برگزاری کلاسهای دانشجویان پزشکی در بيمارستان ميرزاكوچك خان

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه