برنامه کاری  

Page 1 of 2 (44 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
#
محل کار
نــام
ساعت
روز
 
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر علیرضا شفیعی - شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر محسن جعفری 00:15 -00:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر آناهیتا ایزدی 01:00 -01:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر بهزاد محمدپور اهرنجانی 01:15 -01:15 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دكتر كاميار كامراني 01:45 -02:15 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر پیمان صادقی 01:45 -01:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر مژده حبیبی زهام 01:45 -02:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي فريبرز زنديه 01:45 -02:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر محمد اسماعيل دارابي وفسي 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي 07:00 -15:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر سيدمهدی آل حسین 07:30 -14:30 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر عباس استادعلیپور 07:30 -16:00 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر فخرالدين قوامي 08:00 -13:00 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر محمد علي احساني AM 8 -PM 5 شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر محمد کاظم بخشنده بالی 01:15 -02:30 یکشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دكتر ابراهيم اسپهبدي 07:00 -20:00 یکشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي 07:00 -20:00 یکشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر سيدمهدی آل حسین 07:30 -14:45 یکشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر فخرالدين قوامي 08:00 -13:00 یکشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر محمد علي احساني AM 8 -PM 3 یکشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر کامبیز افتخاری 02:30 -04:00 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر امیرحسین موحدیان 04:00 -04:45 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دكتر ابراهيم اسپهبدي 07:00 -15:00 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي 07:00 -15:30 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر فخرالدين قوامي 08:00 -13:00 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر سيدمهدی آل حسین 7 -14 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر محمد علي احساني AM 8 -PM 7 دوشنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر امیرعباس یاقوتی 02:00 -03:30 سه شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر فرید اسکندری 03:00 -04:15 سه شنبه
  بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي دکتر حسین شعبانی میرزایی 04:00 -02:00 سه شنبه
Page 1 of 2 (44 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next