برنامه کاری  

Page 1 of 4 (93 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
بعدی >Next
#
محل کار
نــام
ساعت
روز
 
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر اردشیر قوام زاده 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر باقر لاریجانی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر مسعود ستوده 07:00 -15:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر سید منصور اکبری نژادموسوی 07:00 -14:30 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر گیتا شعیبی 07:00 -17:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر افسانه رجبیانی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر زهرا فروهش تهرانی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر عباس محققی دره رنج 07:00 -0 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر سید محمد کاظمینی 07:00 -14:30 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر قدرت اله منتظری لمراسکی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر ناهید صدیقی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر فرشته سدادی 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دكتر ابوالفضل شجاعي فرد 07:00 -14:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر حسین ماجدی 07:00 -17:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر سید مجتبی مرعشی 07:15 -18:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر محمد جهانی 07:30 -14:30 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر فرهاد شهرام 09:00 -11:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر نگین اسماعیل پور بزاز 13:00 -17:30 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر داراب مهربان 7.00 -14.00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر وجیهه مرصوصی 7.30 -13 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر عسکر قربانی 7:00 -19:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر احمد رضا سروش 7:00 -3:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر اشرف آل یاسین 7:30 -2:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر علی موافق 8 -17 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر ويدا فيضي 8:00َ -13:00 شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر محمد حسن مرادی نژاد 8AM -2PM شنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر عباس محققی دره رنج 07:00 -0 یکشنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر افسانه رجبیانی 07:00 -14:00 یکشنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر گیتا شعیبی 07:00 -17:00 یکشنبه
  بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي دکتر مسعود ستوده 07:00 -14:00 یکشنبه
Page 1 of 4 (93 items)
Prev< قبلی
[1]
2
3
4
بعدی >Next