برنامه آموزش دانشجویان پزشکی عمومی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
برنامه آموزش دانشجویان پزشکی عمومی در گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
برنامه آموزش دوره پزشکی عمومی گروه اورولوژی دانشگاه با هدف آموزش جنبه های علمی و عملی از رشته ارولوژی که در آینده حرفه ای دانشجویان پزشکی عمومی مفید و کاربردی خواهد بود، طراحی شده است. با حضور دانشجویان در مدت یک ماه در بخش ها، کلینیک و اتاق عمل های ارولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انتظار می رود دانش و مهارت پایه در ارتباط با رویکرد های تشخیصی و مدیریت اولیه بیماران نیازمند به مراقبت های ارولوژیک در دانشجویان حاصل شود.
در اولین روز حضور دانشجویان در هر یک از بیمارستان ها، برنامه حضور آنها در کلاس های درس،‌کلینیک، بخش ها، اتاق عمل و دفتر آموزش مهارتهای بالینی، توسط دفتر آموزش بیمارستان تحویل آنها می گردد و مسئول آموزش گروه اورولوژی در آن بیمارستان به دانشجویان معرفی می گردد.
ار دانشجویانی که دوره یک ماهه کارآموزی اورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران را سپری کرده اند انتظار می رود علم و مهارت های زیر را کسب کرده باشند:
 • -آشنایی با اصول تشخیص بیماری های اورولوژی:
  • شرح حال گیری و معاینه دستگاه ادراری تناسلی
  • آشنایی با علامت ها و نشانه های بیماری های اورولوژی
  • آشنایی با مدالیته های تصویربرداری در اورولوژی شامل: رادیوگرافی ساده، سونوگرافی و CT اسکن و اسکن های هسته ای
 • -آشنایی با رویکرد به فوریتهای ارولوژی:
  • Acute scrotum
  • اوروپاتی انسدادی
  • هیدرونفروز عفونی
  • احتباس حاد ادراری
  • هماچوری مخاطره آمیز
  • Renal Colic
 • -آشنایی با تشخیص و مدیریت بیماریهای شایع اورولوژی:
  • سنگ های کلیه و حالب
  • سرطان های دستگاه ادراری- تناسلی
  • اختلالات ذخیره سازی و دفع ادرار
  • اختلالات جنسی شایع( انزال زودرس و Erectile dysfunction)
 • -آنومالی های دستگاه ادراری-تناسلی
 • -یادگیری و تمرین مهارتهایی همچون:
  • کتتریزاسیون ادراری
  • Digital rectal exam
  • پانسمان زخم جراحی
  • ​آسپیراسیون ادرار از مثانه
کسب توانمندی های ذکر شده با حضور دانشجویان در دو برنامه اورولوژی نظری و اورولوژی عملی فراهم می شود.
الف: اورولوژی نظری:
درس ارولوژی نظری به صورت Lecture توسط همه اعضای هیئت علمی گروه و مطابق سرفصل های زیر به صورت کلاس های درس حضوری یا آنلاین، برنامه ریزی و اجرا می شود.
سرفصل های آموزش ارولوژی نظری
عفونتهای غیر اختصاصی و اختصاصی دستگاه ادراری1
بزرگی خوش خیم پروستات2
سنگهای دستگاه ادراری3
عفونتهای مقاربتی / آنورزی کودکان4
ترومای دستگاه ادراری5
بدخیمی های اوروتلیال (مثانه و حالب)6
بدخیمی پروستات7
بدخیمی کلیه / بدخیمی بیضه8
مثانه نوروژنیک9
بیماریهای آدرنال / پیوند کلیه10
اختلالات جنسی مردان( مردان: اختلال میل، نعوظ، ارگاسم، انزال، پیرونی، پریاپیسم، پنیس فراکچر)
اختلالات ناباروری مردان
11
ارولوژی زنان / ارولوژی در دوره بارداری/ اختلالات جنسی زنان12
بیماریهای اسکروتال( هیدروسل، واریکوسل، تورشن، فتق، UDT، گانگرن فورنیه)13
آنومالیهای دستگاه ادرار فوقانی( تنگی UPJ ، کیست کلیه، ADPKD، ARPKD، آژنزی کلیه، حالب یا لگنچه بیفید، کلیه نعل اسبی، کلیه لگنی)14
آنومالیهای دستگاه ادرار تحتانی( ریفلاکس ادرار، پرون بلی، اکستروفی، اوراکوس، هیپوسپادیاس، اپیسپادیاس، میکروپنیس، کانسیلد پنیس، PUV)15
 
ب: اورولوژی عملی:
در مدت حضور ۴ هفته ای دانشجویان در بیمارستان هایی که گروه ارولوژی در آنها به فعالیت آموزشی می پردازد، دانش و مهارت های مورد نیاز دانشجویان با حضور در برنامه های آموزشی زیر تکمیل می گردد:
 • لکچر های آموزشی در بخش
 • ویزیت بیماران در کلینیک، بخش بستری و اورژانس
 • حضور در اتاق عمل
 • حضور در کارگاه های آموزشی در دفتر آموزش مهارت های بالینی(Skill lab) بیمارستان ها
عناوینی که در برنامه آموزشی اورولوژی عملی به عنوان سرفصل های آموزشی مد نظر هستند به شرح جدول زیر می باشند:
محتویاتبرنامه آموزشی
نحوه گرفتن شرح حال از بیمار ارولوژیشرح حال و معاینه
در بیماران ارولوژی
1

معاینه شکم، معاینه دو دستی کلیه ها، CVA tenderness، معاینه مثانه، معاینه ژنیتالیا
تشخیص پروستات خوش خیم از بدخیم، اندازه، قوام، اندوریشنDRE با مولاژ2
رنال کولیک، درد سوپراپوبیک، درد اینگواینواسکروتال، تورم اسکروتال، هماچوری گروس، اختلالات ادراری (LUTS )سمیولوژی ارولوژی عمومی3
آزمایش ادرار، اوره و کراتینین، ادرار 24 ساعته، سیتولوژی ادرار، 4 گلاس، اسپرموگرام، تومور مارکر، PSAآزمایشات در ارولوژی4
KUB, IVP, VCUG, Cystography, RUG, retrograde pyelography, nephrostographyرادیولوژی سنتی،  سونوگرافی
سی تی اسکن و پزشکی هسته ای
5

هیدرونفروز و سنگ در سونوگرافی
سی تی اسکن بدون کنتراست (سنگ کلیه، سنگ حالب، هیدرونفروز)
اسکن و , RNC,DTPA, DMSA, Whole body bone scan
رتانسیون ادرار، هیدرونفروز یک و دو طرفه، سوند، نفروستومی، دابل جی، دیورز بعد از رفع انسداد، هماچوری بعد از سونداژ، رتانسیون حاد و مزمنبرخورد با انسداد ادراری6
هماچوری گروس و میکروسکوپی، هماچوری با رنال کولیک، با علایم ادراری و هماچوری بی علامت، هماچوری ارولوژی و نفرولوژی، بررسی هماچوری ارولوژیبرخورد با هماچوری7
تشخیص افتراقی رنال کولیک غیر کلیوی، درمان رنال کولیک دوطرفه یا در کلیه منفرد، رنال کولیک و تببرخورد با درد فلانک
برخورد با درد سوپراپوبیک
8

تشخیص افتراقی غیر ارولوژی، سیستیت و رتانسیون
تشخیص افتراقی ها و نحوه افتراق و درمان در موارد درد مزمن و گنگ و درد شارپ و حادبرخورد با درد اینگواینال و اسکروتال9
تشخیص افتراقی ها و نحوه تشخیص و درمان هر موردبرخورد با اختلال در ادرار کردن (LUTS)10
تشخیص و درمانبرخورد با هیدرونفروز جنینی و کودکی11
تشخیص و درمانبرخورد با عفونت ادراری کودکان12
پوشیدن دستکش استریل، استریل کردن مولاژ، دست گرفتن صحیح سوند، سونداژ، پر کردن بالون، خروج سوند هم در زن هم در مردآشنایی با سونداژ و انواع سوند13
ختنه جراحی و حلقه، عوارض ختنه، ختنه و کوتر، موارد منع ختنه، ختنه و بی حسی،آشنایی با ختنه14
یادآوری سریع رنال کولیک، هماچوری گروس، تب، درد حاد اسکروتوم، رتانسیون، گانگرن فورنیه، پریاپیسم، پنیس فراکچراورژانسهای ارولوژی15

 
ارزشیابی:
آزمون ارولوژی نظری به صورت آزمون کتبی ۴ جوابی و مطابق برنامه ریزی دانشکده پزشکی برگزار می شود.
رفرنس طراحی سوال در این آزمون: کتاب اورولوژی اسمیت ویرایش ۱۹ ام، سال ۲۰۲۰ می باشد.
آزمون ارولوژی نظری به صورت شفاهی و در پایان دوره در هر یک از بخش ها توسط مسيولان آموزش بخش ها برگزار می گردد. رفرنس این آزمون مطالب آموزش داده شده در طول دوره آموزش عملی در محیط های ذکر شده آموزشی وی باشد.
امید است در یک ماه حضور دانشجویان در بخش اورولوژی، با درایت و تلاش اساتید و سخت گوشی دانشجویان، اندوخته ای کارآمد از دانش ارولوژی، همراه مسیر فعالیت حرفه ای آینده دانشجویان پزشکی شود.
امید است در یک ماه حضور دانشجویان در بخش اورولوژی، با درایت و تلاش اساتید و سخت گوشی دانشجویان، اندوخته ای کارآمد از دانش ارولوژی، همراه مسیر فعالیت حرفه ای آینده دانشجویان پزشکی شود.