کلاس های نظری دانشجویان اسفند ۱۳۹۹

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
استادموضوعساعتتاریخ
دکتر طاوسیانشرح حال- معاینات و تصویر برداری13-122/12/99
شنبه
دکتر آرش کریمیبزرگی خوش خیم پروستات13-123/12/99
یکشنبه
دکتر آقامیرسنگ های ادراری13-124/12/99
دوشنبه
دکتر یوسف زادهعفونت های مقاربتی -انورزی13-125/12/99
سه شنبه
دکتر حسینیترومای دستگاه ادراری13-126/12/99
چهارشنبه
دکتر مومنیبدخیمی مثانه  وحالب13-129/12/99
شنبه
دکتر امینیبدخیمی پروستات13-1210/12/99
یکشنبه
دکتر اخوی زادگانمثانه نوروژنیک13-1211/12/99
دوشنبه
دکتر کاردوستبدخیمی کلیه13-1212/12/99
سه شنبه
دکتر دیالمهبیماریهای آدرنال پیوند کلیه13-1213/12/99
چهارشنبه
دکتر نیکوبختاختلالات جنسی13-1216/12/99
شنبه
دکتر گیتی نوردارولوژی زنان بارداری اختلالات جنسی در خانمها13-1217/12/99
یکشنبه
دکتر اینانلوبیماریهای اسکروتال13-1218/12/99
دوشنبه
دکتر امیرزرگرآنومالی دستگاه ادراری فوقانی13-1219/12/99
سه شنبه
دکتر حکمتیآنومالی دستگاه ادراری تحتانی13-1220/12/99
چهارشنبه
دکتر یحیی زادهناباروری مردان13-1223/12/99
شنبه
دکتر نوروزیتومورهای بیضه13-1224/12/99
یکشنبه
دکتر طاهریعفونت های اختصاصی و غیر اختصاصی13-1225/12/99
دوشنبه