#
 • آدرس پستی :

  تهران،خيابان امام خميني، ميدان حسن آباد، بیمارستان سینا
 • شماره تماس :

  0216312538
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  nikoobakht_r@live.com