اولین جلسه روسای محترم بخشهای اورولوژی در سال 1391

اولین جلسه روسای محترم بخشهای اورولوژی در سال 1391

24 1 1391

اولین جلسه روسای محترم بخش های اورولوژِی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جدید در دفتر ریاست بیمارستان هاشمی نژاد در تاریخ 29/1/1391 برگزار می شود.


منبع:گروه اورولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0