اولین جلسه روسای محترم بخشهای اورولوژی در سال 1391

اولین جلسه روسای محترم بخشهای اورولوژی در سال 1391

24 فروردین 1391

اولین جلسه روسای محترم بخش های اورولوژِی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جدید در دفتر ریاست بیمارستان هاشمی نژاد در تاریخ 29/1/1391 برگزار می شود.


منبع:گروه اورولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0